DNA, verlengstuk van de regering?
30 Jun 2018, 04:13
foto


De Nationale Assemblee van Suriname is een verlengstuk van de regering aan het worden. Dit blijkt uit de besluiten die in DNA worden genomen waarop soms deels, dan wel geheel wordt teruggekomen. De coalitie maakt zich in deze vanwege haar loyale houding aan de regering, schuldig aan. Door deze houding worden de gezamenlijke besluiten van de coalitie en oppositie in DNA teniet gedaan. Meestal is de regering hier de oorzaak van. Het geval Suralco is hier een voorbeeld van. De overeenkomst welke bereikt zou zijn door de commissie onder leiding van dhr. Sardjoe met Suralco, is niet eens voorgelegd aan DNA voor commentaar. De toestemming voor ontmanteling van de plant en aluminiumraffinaderij te Paranam is al afgegeven door de Paraanse DC in overleg met de regering.

DNA (coalitie en oppositie) besloot al dat geen uitvoering mag worden gegeven aan ontmanteling van het genoemd plant zonder goedkeuring van DNA. Nu in tegenstelling tot dat besluit heeft de regering desondanks toestemming gegeven aan Suralco om aanvang te maken met het ontmantelingsproces, staat DNA in haar hemd. Naar nu blijkt heeft Suralco vergaande afspraken met bedrijven voor ontmanteling van de plant en alles eromheen.

Aanvoer van zwaar materieel via Paranam is gaande. Een terugkeer is in deze niet meer mogelijk zonder enorme financiële gevolgen voor Suriname. Duidelijk is dat de regering lak heeft aan de gevolgen van overtreding van de regels en gaat door met haar wanbeleid. Het volk zal het nadelige financiële gelag van het wanbeleid van de regering moet betalen. Speelt hier eigen belang van loyalisten een rol om een graantje mee te pikken?

Volgend geval is het staatsbezoek van de Indiase president. In aanloop naar het bezoek van de president en zijn gevolg heeft de regering een budget van 7 miljoen SRD uitgetrokken. Onderbouwing van het bedrag ontbreekt. Is hier sprake van natte vingerwerk? De oppositie en de coalitie wensen nu verantwoording van de regering in deze kwestie. Het blijkt dat DNA roepende in de woestijn is en de regering en andere verantwoordelijken zich doof houden.

De regering schuift de in belang zijnde punten voor zich uit met beloftes van kip met gouden ei en zegt, het komt wel goed. We moeten niet vergeten dat het parlement het hoogste orgaan is en door het volk gekozen is. DNA's taak is om de regering die door het parlement in de zadel is gehesen te controleren en verantwoording af te leggen aan het volk. Gebeurt dit niet dan moet de regering pas op de plaats maken. DNA is gerechtigd daartoe stappen te nemen.

Het moet duidelijk zijn dat de regering, o.a. ministers en de benoemde leden van verschillende organen na de zittingsperiode hun belangen veilig stellen en geruisloos via de voordeur nog verdwijnen. DNA leden zullen als zondebok worden gezien en wegens verzaking van haar controlerende taak onheus worden bejegend. Bij de volgende verkiezing zullen zij op de prestatie worden beloond of worden afgerekend.

Sewdat Soekhoe