Eerste Kromanti Taki cursus in Suriname
25 May, 22:36
foto
Wintibelijders bezig met een 'winti prey'. Kromanti Taki is de taal die wordt gebezigd binnen de Winti religie.


Voor de eerste keer in Suriname zal een cursus Kromanti Taki worden verzorgd voor personen die daar belangstelling voor hebben. De Tap Basi Ramon Mac-Nack Winti Stichting Kunjhe Akata zal deze cursus geven in de periode 3 juni tot 8 juli. Cursisten volgen gedurende zes weken op de zondagmiddag les. Kromanti Taki is de taal die wordt gebezigd binnen de Winti religie.

Voor velen is de Kromanti Tongo een vreemde taal, maar voor de Wintibelijders is de taal enorm belangrijk. Volgens geestelijk leider Mac-Nack is de Kromanti taal niet alleen de sleutel tot het Wintigeloof, maar ook een hulpmiddel tot communicatie. Bovendien geeft de taal inzage in een bepaalde situatie waarmee men te maken heeft. “Bijvoorbeeld als er een entiteit zich voordoet. Kijk bijvoorbeeld op de scholen. Door die taal kan ik gelijk weten waarmee ik te maken heb. Heb ik te maken met een psychisch probleem, heb ik te maken met een satanische entiteit, heb ik te maken met een heilige, dus iets goeds, of heb ik te maken met iemand die gewoon een glaasje teveel op heeft. Dus het heeft zijn voordelen.” Mac-Nack benadrukt niet alle wijsheid in pacht te hebben, maar iets dat goed is voor de samenleving wil de stichting graag delen.

Dé communicatietaal van Winti’s
Dikan Carlos, Ede Basja van het dorp Akata Kondre, vertelt dat de Kromanti taal eigenlijk dé communicatietaal is van Winti naar mens en ook van die Winti’s onderling. “Wat wij proberen te doen is om via deze cursus meer bekendheid te geven aan de taal en het geloof, zodat anderen inzage krijgen in datgene waarmee we bezig zijn. Zodat mensen ook weten wat voor krachtige spreuken achter die woorden zijn die worden uitgesproken. Hoe strijdvaardig ze zijn, hoe ze vastberaden zijn, hoe je eigenlijk iemand kan benaderen, hoe je normen en waarden kan verstevigen in de samenleving. Maar ook hoe je mensen bij mekaar brengt, via taal, via woorden. En ook om ze bij elkaar te houden.”

Winti in de openbaring brengen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name de afdeling Religieuze Aangelegenheden, heeft als een van de belangrijkste taken het versterken van de samenwerking met de verschillende religieuze organisaties. Hans Paters, commissaris van orde van Stichting Kunjhe Akata, vindt het een eer om ook vanuit de stichting een bijdrage te leveren aan die versterking. Hij merkt op dat vanuit de geschiedenis bekeken het Wintigeloof altijd heel erg gesloten en verboden is geweest. Het instituut wil daar verandering in brengen en de cursus is een van de manieren om het Wintigeloof in de openbaarheid te brengen.

“En het in openbaarheid brengen van iets wat voor zo lang verboden en onderdrukt is, dat gaat met weerstand. En ik probeer dan bij te dragen met heel veel andere mensen om die weerstand weg te werken, ook in die samenleving van Suriname. En mensen moeten inderdaad komen kijken, ze kunnen ons leren kennen, ze kunnen zien waar het om gaat, dat wij voor het goede gaan. En dat wij tolerant zijn ook naar al die andere mooie religiën en al die andere mooie mensen met een andere afkomst, zegt Paters.