Politiek nader bekeken: Het volksgezondheidsdebacle
22 May, 06:30
foto


(Aangeboden)

De PALU heeft de afgelopen week samen met de rest van de samenleving met grote bezorgdheid kennis genomen van de desastreuze effecten van het gebrek aan planning en communicatie van regering Bouterse-Adhin binnen de gezondheidssector. Zie de dreigende verhoging van de premies van de basiszorgverzekering met 115% door de verzekeringsmaatschappijen.

We wijzen op het stopzetten van de financiering van het Academisch Medisch Centrum door de IsDB, met als doekje voor het bloeden dat Suriname een nieuw project mag indienen. Structuren binnen de gezondheidszorg waaronder de Zorgraad die niet worden ingezet en/of gehoord. En laten we vooral niet vergeten de verslechtering van de relatie van de Vereniging van Medici en het SZF. De PALU roept de regering dringend op om met een meer daadkrachtige leiding en coördinatie het grote gebrek aan planning en communicatie op te heffen, voordat de problemen in gezondheidszorg groter worden in wat nu reeds ‘het grote zorg debacle’ wordt genoemd.

Masterplan gezondheidszorg
De PALU deelt in deze de mening van mevrouw Redan, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dat we nu liever geld zouden moeten steken in een Masterplan Gezondheidszorg. Een Masterplan dat zowel korte termijn maatregelen als lange termijn doelen bevat met onze blik op de gezondheidszorg die we over 50 jaren willen achterlaten voor de generaties die na ons komen. Bereikbaarheid van de zorg door decentralisatie, maar vooral ook het komen met duurzame oplossingen voor de financiering van de zorg zouden prioriteit moeten krijgen.

Met alle ervaringen in de afgelopen jaren dat lange termijn plannen niet worden voortgezet door opeenvolgende regeringen, zal bovenal gezorgd moeten worden voor een zo breed mogelijk politiek-maatschappelijk draagvlak voor het Masterplan. Dit Masterplan zou daarom opgezet moeten worden met de betrokkenheid van alle actoren in de sector, maar bovenal van degenen voor wie de zorg bedoeld is en die de betalers zijn van de zorg, namelijk het Surinaamse volk.

De partij zal met haar deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg de komende week met partijen binnen en buiten het parlement gesprekken opstarten om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan het versneld tot stand komen van zo een masterplan.