Extra aandacht voor hoge bloeddruk
17 May, 20:27
foto


De studierichting Fysiotherapie van de Faculteit der Medische Wetenschappen
heeft in samenwerking met 12 fysiotherapie poliklinieken in Paramaribo en Wanica de bloeddruk gemeten van cliënten die de poliklinieken bezochten. Deze activiteit vond plaats in het kader van Wereld Hypertensie Dag, vandaag 17 mei. Er wordt extra aandacht gevraagd voor de ernst van een te hoge bloeddruk en voor het belang van vroege ontdekking.


De ‘World Hypertension League’ heeft als thema voor het jaar Know your numbers met als doel wereldwijd mensen te stimuleren hun bloeddruk te kennen door regelmatige meting. De studierichting Fysiotherapie heeft ook haar bijdrage geleverd aan het verspreiden van deze boodschap met het Hoe-Hoog-Is-Van-Jou?-project. Verder is de nodige informatie verschaft over de gevaren en de noodzaak van vroege ontdekking van hypertensie. Daarnaast kunnen fysiotherapeuten een wezenlijke bijdrage leveren bij het stimuleren van regelmatige lichaamsbeweging als onderdeel van een gezonde leefstijl ter voorkoming van hypertensie.

Hypertensie kan voorkomen worden door het hanteren van zes gezonde leefstijlregels namelijk, een gebalanceerd dieet, het behouden van een goed gewicht, het verminderen van zout- en alcohol inname, voldoende beweging per week, de bloeddruk regelmatig meten; 1-2 keer per jaar en stoppen met roken.

Het is alom bekend dat hypertensie of hoge bloeddruk, een groot gezondheidsprobleem vormt in Suriname en ook in de rest van de wereld. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) rekent het tot een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten (WHO, 2016). Volgens de WHO sterven jaarlijks 7.5 miljoen mensen omwille van hypertensie. Uit landelijk onderzoek bleek dat in Suriname hoge bloeddruk bij ongeveer 30 % van de populatie voorkomt (Krishnadath et al. 2016) en dat het in Paramaribo, zelfs rond de 40 % ligt (Diemer et al. 2017). Ook bleek uit onderzoek dat meer dan 30 % van de populatie niet wist dat zij een te hoge bloeddruk had en ook niet werd behandeld (Diemer et al. 2017). Dit toont de noodzaak aan van vroegtijdige bloeddruk screening.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January