Oppositie wil plan crisisbeheersing gezondheidszorg
16 May, 11:15
foto
Assembleelid Dew Sharman (VHP) vuurde een batterij aan vragen af over de gezondheidszorg. (Foto: Raoul Lith)


De oppositionele fracties willen dat de regering op korte termijn een plan presenteert om de crisis in de gezondheidszorg te beheersen. De VHP, ABOP, PL, NPS en DOE willen dat de financiering en continuïteit van kwalitatieve gezondheidszorg wordt gegarandeerd. De motie wordt behandeld wanneer de vergadering wordt voortgezet.

De motie van de oppositie:
Gehoord,
- De inzichten en de antwoorden van de regering op de gestelde vragen in DNA.

Overwegende,
- dat de continuïteit van kwalitatieve gezondheidszorg in gevaar is doordat de minister van Volksgezondheid niet heeft aangegeven hoe hij de gezondheidszorg wenst te financieren en wat zijn beleidsprioriteiten zijn;
- dat door het uitdunnen van de geneesmiddelenklapper de bereikbaarheid van geneesmiddelen voor de samenleving steeds moeilijker wordt;
- dat aankopen van medicijnen stagneert, omdat de leveranciers niet langer wensen voor te financieren;
- dat bij het betalings- en vestigingsbeleid van apotheken dringende aandacht c.q. verbetering nodig is;
- dat het niet duidelijk is hoeveel premiegelden het SZF maandelijks ontvangt en als deze premiegelden tijdig worden overgemaakt;
- dat het SZF als grootste zorgverzekeraar in financiële problemen verkeert en derhalve niet in staat blijkt haar betalingsverplichtingen te voldoen;
- dat diverse instellingen hebben besloten vanaf vrijdag 11 mei 2018 geen radiologische diensten meer te verlenen aan cliënten verzekerd bij Assuria, Self- Reliance en Parsasco;
- dat de samenleving ook wordt gedupeerd doordat operaties in ziekenhuizen moeten worden uitgesteld, omdat de benodigde hulpmiddelen daartoe niet aangeschaft kunnen worden;
- dat de Wet Nationale Basiszorgverzekering dringend aanpassing behoeft;
- dat de basiszorgkaarten als politiek instrument worden gebruikt, aangezien de procedures en criteria voor het verkrijgen van deze kaarten voor de samenleving onduidelijk zijn;
- dat de Medische Zending nog steeds wacht op subsidies over maart, april en mei 2018 en het restant over 2017;
- dat de aankondiging van premieverhoging door de verzekeringsmaatschappijen aangesloten bij Survam.

Besluit
1. De regering op te roepen om op korte termijn een plan te presenteren ter beheersing van de crisis binnen de gezondheidszorg.
2. De regering op te roepen om de financiering en continuïteit van kwalitatieve gezondheidszorg aan de samenleving te garanderen.

De motie is ingediend door Chan Santokhi, Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Djoties Jaggernath, Jitendra Kalloe, (VHP) Marinus Bee, Diana Pokie, Dinotha Vorswijk (ABOP), Ingrid Karta-Bink (PL), Gregory Rusland, Patricia Etnel (NPS) en Carl Breeveld (DOE).

Saturday 20 April
Friday 19 April
Thursday 18 April