SVWR waardeert inzet oprichters organisatie
23 Apr, 08:27
foto
Martha Becker van de SVWR lustrumcommissie overhandigt voorzitter Ewald Levens namens de leden een award. Hij is sinds de oprichting voorzitter van de organisatie.


Initiatiefnemers van de Surinaamse vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren (SVWR) zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst zaterdag, gewaardeerd voor hun inzet. Ewald Levens, die de vereniging tien jaar onafgebroken heeft geleid, kwam in aanmerking voor de award 'Toekenning van Waardering' voor zijn toewijding.


Medeoprichters Helianthe Wolfjager, Diana Getrouw, Randjiet Jhagroe en Annelies Sabajo-Adriaans mochten elk een presentje en een oorkonde ontvangen. Levens gaf een terug- en vooruitblik van de vereniging. Hij somde vijftien onderwijsprojecten op die in de afgelopen tien jaren zijn gerealiseerd.

Levens somde de toekomstplannen van de SVWR op. Er zullen onder andere commissies benoemd worden voor het primair, secundair en tertiair onderwijs. Deze zullen voorstellen moeten aandragen voor het vervullen van een brugfunctie tussen de verschillende onderwijsniveaus. Er moet een naadloze aansluiting komen van GLO – Mulo – Havo/VWO - universiteit. De kwaliteit van het rekenonderwijs zal samen met het ministerie worden verbeterd. Een van de activiteiten is ook het houden van een bestuursverkiezing, waarbij Levens zich niet meer herkiesbaar zal stellen.