Te mira ten doro, ai kisi frey
19 Mar, 08:24
foto


Dit typisch Surinaamse gezegde is volkomen van toepassing op de 'hoogvliegende' politieke partij, de NPS, naar aanleiding van haar weigering om in te gaan op het recente verzoek van het hoogste politieke gezag in ons land, de president.

Het is triest en niet te geloven dat leidinggevenden van deze partij qua denkwijze en opvattingen zijn blijven steken in die van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Het is dan ook niet te verwonderen dat de NPS door de jaren heen qua achterban en zetels is gereduceerd tot een niets zeggende partij. De recente oprechte actie van ons staatshoofd is beslist niet gericht op het kapotmaken van de NPS want wat valt er nog kapot te maken? De aanhang van de eens zo machtige NPS zit namelijk niet bij oranje of geel maar bij paars! En waarom dan energie verspillen als dat beetje dat nog overeind staat uit zichzelf desintegreert, gestimuleerd door katalysatoren uit eigen gelederen?'

Bouterse heeft bij zijn verkiezing tot president in DNA in 2010 in een emotionele rede een handreiking gedaan naar de oppositie, waaronder de NPS en VHP, om eensgezind en in alle harmonie de handen in elkaar te slaan teneinde onze natie op grotere hoogten te brengen en dat iedere staatsburger die de juiste attitude en capaciteiten bezit, ingezet zal worden in het ontwikkelingsproces. Welnu, president Bouterse is dus geen steun gaan zoeken bij de NPS doch heeft zijn destijds geuite woorden weer eens in daden omgezet. Het gaat hier voorwaar om een unieke, out of the box denkende nationale volksleider!

De president heeft niet aan twee NPS'ers maar aan twee Surinaamse staatsburgers gevraagd om in de uitvoering hun land te dienen, dit vanwege hun politieke ervaring en skills die nodig zijn om de job op een adequate wijze te klaren. Twee burgers die destijds met middelen van de samenleving onderwijs hebben genoten en mogelijk ook met middelen van diezelfde samenleving zich in het buitenland op universitair niveau verder zijn gaan bekwamen. En als diezelfde samenleving bij monde van de president, een beroep op hen doet om iets voor haar terug te doen dan weigeren zij botweg, althans die instructie is hen gegeven door de leiding van de NPS. De groenen denken door dit immoreel scenario politiek te zullen scoren maar het boemerangeffect manifesteert zich nu al: in Coronie sluiten 100 leden van de NPS zich aan bij de NDP . En er volgen meer! De kiezers zullen zich in 2020 in elk geval uitspreken over dit walgelijk a-nationaal gedrag!

Theodorus L.J. Vishnudatt,
gewezen NDP-parlementarier

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January