Etnel: Dikke onvoldoende voorbereiding Minamata-verdrag
14 Feb 2018, 20:30
foto
Assembleelid Patricia Etnel tijdens behandeling Minamata-verdrag. (Foto: Raoul Lith)


Suriname zou volgens Assembleelid Patricia Etnel (NPS) anno 2018 veel verder moeten zijn met het voorbereidende werk dat nodig is om het Minamataverdrag uit te kunnen voeren. Dit benadrukt zij tijdens de openbare vergadering die dinsdag is gehouden. Etnel geeft aan dat het leiderschap gestuurd moet worden in de richting van een goede toekomst. “Leiders zeggen dat ze het doen, maar we zien het niet. We zien het niet in geld, we zien het niet in beleid, dan hebben we een groot probleem”, laat zij weten. Daarom geeft zij de regering een dikke onvoldoende.

“Er moet nog veel gebeuren op het gebied van beleid en dan doel ik op veldwerk, voorlichting, bewustwording en educatie”, zegt Etnel die volledig wordt ondersteund door Diana Pokie (ABOP). Pokie is de mening toegedaan dat de bevolking die dichtbij de goudvelden woont, vooral de zwangeren, beter voorgelicht moet worden over de gevaren van het eten van met kwik besmette vis. Zij stelt voor dat er een medisch-wetenschappelijk onderzoek komt om te weten hoeveel kwik er in het water voorkomt.

Etnel benadrukt dat vanaf 2014 veel deskresearch is gedaan, maar het daadwerkelijke veldwerk is uitgebleven. Als zij kijkt naar informatie die de minister van Natuurlijk Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft verstrekt tijdens de openbare commissievergadering, dan ziet zij geen verschil tussen het verslag van 2015 en wat de minister heeft gepresenteerd. Sterker nog, zij ziet vanaf 2015 tot 2017 geen activiteiten van de regering. Volgens Etnel zou Suriname veel verder moeten zijn met het voorbereidend werk, aangezien de deadlines van het verdrag al in 2020 gehaald moeten worden.

“We moeten eerlijk zijn, dingen moeten goed werken. We werken te centraal en de decentrale rol van de instituten missen we, alles ligt bij een persoon en dat is een van de grootste problemen die we nu hebben,” zegt Etnel. Zij vindt dat niet de politieke mensen, maar de deskundigen die volgens haar de uitvoering van het verdrag kunnen trekken, geaccommodeerd moeten worden om het werk te doen.

Commissievoorzitter André Misiekaba en Assembleelid Raymond Sapoen vinden dat Etnel geen eerlijke weergave geeft. Er is volgens hen wel degelijk heel veel werk verzet. Sapoen merkt op dat juist door de politieke wil die er wel is vandaar de behandeling van het Minamata-verdrag. Er is ook veel huiswerk gemaakt de afgelopen jaren. Misiekaba vindt de regering een onvoldoende geven niet terecht. Na de ratificatie van het verdrag wordt kwik geleidelijk aan verbannen. Eerder zijn er volgens Misiekaba geen acties ondernomen tegen kwik. Juist bij dit verdrag is veel gedaan door de regering. "Laten wij eerlijk zijn toch!" Etnel zegt hierop dat er een onderzoek is geweest in 2015, maar daarna is er weinig gebeurd. Er is geen beleid om zaken daadwerkelijk uit te voeren.

Yvanka Ozir-Awailame

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February