Wereldreligiedag 32e keer herdacht met miniconferentie
21 Jan 2018, 19:31
foto
Minister Mike Noersalim (tweede van links) tijdens de bijeenkomst in vandaag op Wereldreligiedag.


Voor de 32e keer wordt vandaag de Wereldreligiedag gevierd in Suriname. Minister Mike Noersalim heeft een toespraak tijdens een miniconferentie in het Multi Cultureel Centrum-Arya Dewaker. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan religie als een belangrijk deel van het welbevinden en welzijn van de mens. "Maar wat deze dag bijzonder maakt, is het feit dat met én vanuit de religie, actuele vraagstukken worden bekeken en beoordeeld. Bij de herdenking dit jaar is de focus gelegd op onderwijs, huiselijk geweld, gezondheid en gezondheidszorg, onverantwoord gedrag in het verkeer en armoedebestrijding," zei de bewindsman.

Religie duidt in bredere zin op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot onze Schepper. De regering heeft volgens Noersalim oog en oor voor religie, meer nog vanwege de pluraliteit van onze samenleving. De diverse zienswijzen leveren ongetwijfeld op hun eigen manier een bijdrage aan de ontwikkeling van het land. "Want religieuze opvattingen en praktijken kunnen naast de economische, politieke, sociale en culturele dimensies van ontwikkeling, relevant worden geacht voor de verschillende visies op het goede leven."

"Ons onderwijssysteem is momenteel op de operatietafel en wordt gemoderniseerd. Huiselijk geweld, dat is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring, welk vele gedaantes kan aannemen zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle, lijkt toe te nemen in ons land. Gerapporteerde gevallen van huiselijk geweld baren ons zorgen, vooral wat betreft de gevallen van partnermoord en -mishandeling. Vandaar dat mijn ministerie via het Bureau Gender Aangelegenheden regulier bewustwordingscampagnes en trainingen verzorgt voor diverse doelgroepen."

Op de workshop vandaag op Wereldreligiedag wordt er ook aandacht besteed aan vraagstukken die te maken hebben met de toename van ziekten en ziektebeelden, verschijnselen die in hoge mate gerelateerd zijn aan onze levensstijl. En het onverantwoord gedrag van weggebruikers, roekeloos rijden alsook met hoge snelheid, dat jaarlijks resulteert in honderden verkeersslachtoffers die blijvend letsel oplopen en waarvan in het afgelopen jaar 84 personen het leven lieten.

"Ongetwijfeld kan religie tot hulp dienen bij het tegemoet treden van de vele uitdagingen waar wij als Surinaamse natie voor staan, omdat het een enorme positieve kracht kan inbrengen in de vele vraagstukken van sociale ontwikkeling. De viering van de 32e Wereldreligiedag in Suriname benadrukt dan ook het feit dat persoonlijke geestelijke vervulling en welzijn nauw verbonden zijn met de gezamenlijke vooruitgang van onze totale gemeenschap."

De minister riep op om deze vorm van constante dialoog met elkaar verder voort te zetten en uit te breiden met alle betrokkenen. "Hiermee leggen we de fundering voor het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van een ieder, die weer zal leiden tot ontwikkeling van ons geliefd Suriname." Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal via zijn verschillende diensten waar mogelijk ondersteuning verlenen aan de activiteiten.