SZF-directeur compleet verrast met eisen VMS
12 Jan, 00:23
foto
SZF-directeur Rick Kromodihardjo


"Ik ben totaal onaangenaam verrast door het schrijven van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), die ik aan het eind van de werkdag gisteren heb ontvangen. Mijn eerste reactie is dat ik dit hoegenaamd niet kan plaatsen tegen de goede sfeer van een lang onderhoud welke ik onlangs op maandag 8 januari gedurende twee uren heb gehad met een deel van het bestuur/ dezelfde ondertekenaars van de brief". Dit zegt de directeur van het Staatsziekenfonds (SZF) om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

"Ik heb aan de VMS aangegeven dat het SZF zoals altijd en in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën altijd alles in het werk stelt om elke maand te voldoen aan zijn betalingsverplichting conform de ingediende declaraties. Elke maand worden de specialisten uitbetaald, ook al wordt dat conform wederzijdse afspraken in twee tranches gedaan. Over 2017 heeft het SZF aan specialisten over alleen poliklinische consulten, rechtstreeks aan belanghebbenden ruim meer dan SRD 75 miljoen betaald. In verhouding is dat het veelvoudige van enkele ziekenhuizen tezamen. Het uitstaande bedrag aan specialisten is slechts over de tweede tranche over december 2017 ad 2 miljoen.
Het SZF doet tevens voor Bazo declaraties betalingen via enkele ziekenhuizen die conform zelf gemaakte afspraken namens de specialisten declareren," benadrukt Kromodihardjo.

Misstanden besproken
In het onderhoud is in goede sfeer aangegeven dat het SZF zich zou beijveren om de toen nog uitstaande betaling van SRD 3 miljoen over de eerste tranche van december 2017 woensdag uit te betalen, wat toen ook is gebeurd, en waarvan de VMS ook is verwittigd, deelt de SZF-directeur mee.

In dezelfde meeting heeft het SZF aan de VMS middels de presentatie van cijfers aangegeven welke misstanden zijn geconstateerd bij de declaraties van sommige specialisten. Van overfacturering van enkele specialisten tot ernstige twijfels van het totaal aan ingediende declaraties van poliklinische consulten en verrichtingen die niet te plaatsen zijn binnen normaal geldende ratio’s. De VMS heeft toen ook aan het SZF gevraagd om terstond op te treden bij zulke wantoestanden met het treffen van ernstige sancties hiertegen. Het SZF heeft in een enkel geval zelfs een kopie van het schrijven doen toekomen aan de VMS van een door een specialist ondertekende brief waarbij betrokkene het door het SZF aangerekende misstanden bevestigt en akkoord gaat met een inhouding op een totale vergoeding van SRD 380.000 over een korte afgebakende periode met bijkans SRD 200.000, voert de SZF-topper aan.

Goede relatie onderhouden
Het SZF verwerkt op maandbasis alleen ongeveer 60.000 consulten en verrichtingen van 171 specialisten op een verzekerden populatie van 340.000 bij het Fonds. Dit is enorm en buitenproportioneel. Het is ook daarom dat het SZF door de beschikbaarheid van deze data scherpe conclusies kan trekken en controle wil doen in gevallen zoals hierboven omschreven.

Het SZF heeft altijd getracht om een goede relatie te onderhouden met de VMS en heeft steeds het door het SZF geïntroduceerde en door de VMS geaccepteerde concept van 'partnerschap' geïmplementeerd, stelt Kromodihardjo. Op zowel formeel als informeel niveau wordt geregeld en consequent goed contact onderhouden, waarbij niet zelden wordt doorgegeven dat het behalen van specifieke data van uitbetaling erg uitdagend is, gelet op de veelheid van omstandigheden die in het spel zijn. "Desondanks heeft het SZF wel elke maand betalingen verricht aan de specialisten. Het is nimmer voorgekomen dat specialisten gedurende de loop van een maand NIET zijn uitbetaald."

Gewenste format
Over het in de brief aangehaalde probleem over loonspecificaties heeft het SZF steeds getracht om op aangeven van de VMS zelf de gewenste format te creëren. Dit ondanks het feit dat sommige specialisten er zelf debet aan zijn om niet volledige en ongeorganiseerde batches van declaraties aan te bieden aan het SZF, zegt Kromodihardjo. Wanneer het SZF bij onvolledige ingediende declaraties naar simpele additionele informatie vraagt aan sommige specialisten wordt gezegd dat zij geen administratiekantoor van het SZF zijn. Op de meeting van maandag 8 januari is ook gesproken over de loonspecificaties en heeft het SZF toegezegd dat de gewenste format per eind februari zal worden gerealiseerd.

De backpay van 2011-2014 zoals in de brief staat aangegeven is door de voormalige leiding van het SZF uitvoerig besproken met de VMS, waarbij in dit geval ongeveer 14 specialisten van de ongeveer 171 in totaal bijkans 80% van de declaratie claimt. Hierbij is afgesproken dat deze kwestie gezamenlijk zou worden bekeken om tot uiteindelijke betaling van zulks over te gaan. Er is nooit hieraan een uiterste betaaldatum aan gekoppeld. Sinds het aantreden van de huidige leiding van het SZF medio 2015 is maar één keer hierover gesproken in een vergadering, geeft de directeur aan.

Buiten proporties
Het SZF betreurt de disproportionele houding van de VMS in haar schrijven en de impact welke deze heeft op de totale samenleving, waarbij met de continuïteit van zorg wordt gedreigd. Onder de huidige omstandigheden is het steeds weer de samenleving die het gelag betaalt alhoewel er toch nominaal hoge bedragen worden geïnvesteerd in de zorg middels betalingen voor diensten. De specialisten zijn ook een onderdeel van dezelfde samenleving. Het SZF zal wederom en uitputtend in conclaaf treden met de VMS en zal deze dus met spoed uitnodigen. Het ligt nimmer in de bedoeling van het SZF om op ramkoers te gaan met de VMS en zeker ook niet met de individuele specialist. Ook zal het SZF met zijn superieuren in de regering om de tafel gaan zitten om deze situatie te bespreken.

Het SZF hoopt alleen maar dat de samenleving niet wordt opgeschrikt hierdoor en hoopt dat de gemoederen toch tot bedaren komen in het belang van dezelfde samenleving die zowel het SZF als de VMS behoren te dienen, voert Kromodihardjo aan.