Hoop voor beter bestaan
30 Dec 2017, 22:46
foto


Met referte aan het artikel van het Bureau voor de Staatsschuld (28 december), waarbij wordt vermeld over de leningen van de overheid; hierbij de navolgende kanttekeningen.

De overheid heeft bij de Finabank NV een bedrag groot US$ 24,4 miljoen geleend op 25 juli 2017. En op 9 oktober is eveneens een bedrag groot US $12.447.500 miljoen en 3.255.000 euro. Deze leningen zijn aangegaan om de begrotingsuitgaven te kunnen dekken.

Bij de DSB is op 17 november 2016 een lening van US$ 30 miljoen genomen. Dit bedrag zal volgens de regering worden besteed om de achterstallige betalingen in te lopen. Denk ook aan de leningen bij andere buitenlandse banken, zoals de Republic Bank. Hopelijk zal de overheid geen verdere achterstanden/betalingen doen om de situatie nog erger te maken dan thans het geval is! De internationale norm voor begrotingstekorten is trouwens 3%. De regering dient echter disciplinair de begroting binnen de haalbare grenzen te houden.

Bij het aantreden van de regering, Bouterse 2 heeft zij het leenplafond verhoogd. En ook de Comptabiliteitswet is aangepast, waardoor het bedrag van onderhandse gunningen flink is verruimd. Volgens de Financiën minister, G. Hoefdraad is dit plafond niet overschreden. De monetaire reserves van ongeveer 400 miljoen in 2017 is er ook geleend geld bij.

Het aspect van de bezuinigingen moet niet uit het oog verloren worden. Er dient trouwens gewerkt te worden aan reële en productie gerichte projecten, terwijl het land eerlijk en oprecht moet worden bestuurd. In de olie- en goudsector gaat het de goede kant op. Laten we hopen, dat het ook die kant opgaat met de palmolie- en de suikerprojecten. Het verdient ook aanbeveling, dat men goede beleidsplannen en projecten opstelt, die haalbaar zullen zijn, die het volk ten goede zullen komen.

Gehoopt wordt, dat de regeerders afstappen van het z.g. leencultuur en zich meer zullen richten op een transparant beleid, ingrijpen in de bezuinigingen, intensieve aanpak van de corruptie en het land productief te maken! Ook dient men te focussen op de daadwerkelijke prioriteiten.

De resterende periode
In de resterende periode van de regering hopen wij, dat dat men de nodige daadkracht zal tonen om ingrijpende maatregelen te treffen op de meeste beleidsgebieden. Er wordt flink geleend en is een en groot tekort aan financiële middelen. Het leven is veel duurder geworden.
De regering rept met geen woord over hoe de koopkracht enigszins behouden blijft of versterkt zal worden. Het is een vaststaand feit, ook volgens een aantal economen, dat de regering zonder de leningen vast zal lopen!

Ons land, Suriname is thans verworden tot een leenland'. Zonder discipline, investeren, hard te werken, bezuinigen, zonder offers te brengen en te ondernemen, komt er geen herstel op het economische vlak. Gehoopt wordt dat de kwakkelende economie zich heel spoedig zal stabiliseren!

Roy Harpal