Assembleevergadering verdaagd na scherp betoog Abdoel
15 Dec, 13:13
foto
De NDP-fractieleider André Misiekaba legt uit waarom hij een schorsing heeft aangevraagd. (Foto: Raoul Lith)


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de begrotingsbehandeling verdaagd naar in principe maandag. Nadat Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) een kritisch betoog hield over de verdiencapaciteit van het land en duidelijke prioriteiten wil zien, vroeg fractieleider André Misiekaba (NDP) om een schorsing. Hij zei bij de hervatting van de vergadering dat de totale coalitie achter Abdoel, voorzitter van de commissie die de begroting heeft voorbereid voor de openbare vergadering, staat. Van de regering wordt de nota van wijziging en toelichting verwacht over de extra inkomsten van SRD 350 tot 400 miljoen.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gaf gisteren aan hoe de regering het gat in de begroting van 2018 wil dichten. De minister legde uit dat via verhogingen van grondhuurprijzen bij gronduitgifte en overdrachtskosten SRD 186 miljoen extra binnenkomt. SRD 100 miljoen zal verkregen worden uit de verkoop van onroerend goed. De verkoop van aandelen zal SRD 114 miljoen opleveren. Misiekaba wil van de regering de uitwerking hebben om verder te kunnen gaan. Abdoel merkte op dat de regering erg laat is met maatregelen om de inkomsten te verhogen. Bovendien zijn diverse sectoren waar geld gehaald kan worden nog onaangeroerd gebleven. Misiekaba zei pas bij een goede uitwerking van de regering hoe het geld binnengehaald zal worden, zijn voorzichtige optimisme zal omslaan in optimisme.

Minister Hoefdraad was niet aanwezig op de vergadering. De coördinator van de regering in De Nationale Assemblee, minister Soewarto Moestadja, vroeg om een schorsing, zodat hij af kon stemmen met zijn collega. Hij deelde bij de hervatting van de vergadering mee dat de deskundigen van Financiën nog bezig zijn. Maandag zal De Nationale Assemblee kunnen beschikken over de nota van wijziging en de toelichting.

Intussen had Assembleevoorzitter Simons ook afstemming gepleegd met de fractieleiders over de voortgang van de vergadering. Zij zal ook in overleg treden met de regering over de gevraagde stukken. In principe wordt de vergadering verdaagd naar maandag.