Regering trekt resolutie in; BvL en VOS-directeuren blij
14 Dec 2017, 12:50
foto
Vicepresident Ashwin Adhin geeft informatie aan journalisten.


Vicepresident (vp) Ashwin Adhin heeft meegedeeld aan journalisten dat de resolutie van 29 september 2017 wordt ingetrokken. Hierin is de betaling van de nieuwe overuren en fictieve overuren geregeld. Het VOS-Directeurenberaad en de Bond van Leraren (BvL) hadden moeite met deze resolutie. Ook de brieven die op basis hiervan zijn geschreven door minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden eveneens ingetrokken.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, zei na afloop met de bespreking met de vp dat het gesprek positief is. Hij zal eerst met zijn leden vergaderen voordat er verdere mededelingen worden gedaan. De BvL was tegen de resolutie en is blij met de intrekking. Volgens Adhin is de communicatie met het onderwijsveld onvoldoende geweest.

De vp praat de volgende week verder met de BvL en het Directeurenberaad. Ook met andere betrokkenen uit het onderwijsveld zal er worden gesproken. Er komt een brede evaluatie van het onderwijs. De bevindingen worden doorgegeven aan president Desi Bouterse die de ontslagaanvraag van de minister in beraad heeft. Op basis van de evaluatie zal de president een besluit nemen. De vp merkt op dat het de president is die ministers benoemt en ontslaat. De acties op het ministerie noemt hij een interne kwestie.

Adhin heeft de directeuren en de leraren opgeroepen om het onderwijsproces te normaliseren. Hij verwacht dat morgen de scholen normaal open zijn. De nieuwe resolutie is in concept al af. De vp verwacht wel dat met het besluit de stagnatie in het onderwijsproces wordt opgeheven. De regering heeft immers de resolutie ingetrokken en deze wordt herzien. Dit is schriftelijk vastgelegd.