Adhin moet zorgen voor continuering onderwijs
14 Dec 2017, 02:09
foto
Vicepresident Ashwin Adhin


President Desi Bouterse heeft de terbeschikkingstelling van de portefeuille van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in beraad. Het staatshoofd heeft inmiddels besloten de vicepresident Ashwin Adhin te vragen om in overleg te treden met het VOS-Directeurenberaad en al het andere te verrichten ter continuering van het onderwijs. Dit deelt het Nationaal Informatie Instituut mee in een persbericht.

Met deze garantiestelling, doet het staatshoofd tevens een oproep aan alle onderwijsgevenden en directies van scholen om hun onderwijstaak te vervullen per heden, donderdag 14 december 2017, in het belang van het Surinaamse kind. Het belang en de toekomst van de opkomende jeugd staat centraal in de ontwikkelingsvisie van de regering, staat in het bericht dat rond half twee in de nacht is uitgegeven.

Naar aanleiding van het gerezen principieel verschil van mening tussen enerzijds de minister en het VOS-Directeurenberaad over onder meer de aanpassing van de vigerende overuren regeling voor leraren, heeft Peneux zijn portefeuille ter beschikking gesteld van de president. Dit is woensdag, na ampele overweging, gebeurd.