Hoefdraad weerspreekt aantijgingen in Nederlandse krant
21 Nov 2017, 15:15
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is furieus over het artikel in de Nederlandse krant 'Trouw'.


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën stelt dat het bericht van de journalist Pieter van Maele in het Nederlandse dagblad Trouw niet gestoeld is op waarheid en poogt met spinsels Suriname in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat om de berichtgeving rond De Surinaamsche Bank (DSB). De bewindsman voert aan dat de journalist zich veelal anti-Surinaams profileert. Van Maele zegt in een reactie dat zijn bericht gebaseerd is op diverse verifieerbare bronnen.


De minister merkt in zijn verklaring via het Nationaal Informatie Instituut op dat het bericht een compleet verkeerde voorstelling van zaken geeft en is kennelijk bedoeld om chaos te creëren en de aandacht van werkelijke zaken af te leiden.
De stelling dat de beleggingen in overheidspapier de oorzaak zijn van de moeilijkheden bij DSB is onjuist en wordt ronduit tegengesproken door de feiten en data.

Er zijn binnen DSB beslissingen genomen die tot verlies hebben geleid maar deze kunnen en mogen nooit en te nimmer in relatie gebracht worden met het overheidsschatkistpapier. De Centrale Bank van Suriname (CBvS), met ondersteuning van de regering, zet thans in goed overleg met het management en raad van commissarissen van DSB een plan in werking opdat de bank gauw kan wederkeren naar een normale situatie van vóór deze verlieslatende beslissingen en waarbij noch het financiële systeem noch de spaarders enige hinder zullen ondervinden.

Geen monetaire financiering
Er is geen monetaire financiering van DSB naar de Staat. Die is er nooit geweest en is er nu ook niet. DSB belegt net als elk andere commerciële bank in schatkistpapier van de Surinaamse overheid, waarover de Surinaamse overheid rente betaalt en de aflossingen tijdig pleegt. Banken zetten vrije middelen in om te beleggen omdat hierdoor inkomsten verkregen worden. Beleggen in overheidspapier geeft inkomsten, maar een commerciële bank creëert hiertoe geen extra geld. Dat kan zij niet, want ze is geen monetaire autoriteit. Zij zal voor dit doel ook geen geld lenen bij de moederbank, omdat dit juist geld kost. DSB leent ook niet aan de CBvS om dit geld door te sluizen.

Het is voorts ook een mythe als zou de CBvS monetaire financiering aan de overheid verstrekken. De minister van Financiën en de Governor van de CBvS tekenden in mei 2016 een Memorandum van Understanding om geen monetaire financiering van de overheidsbegroting door de moederbank meer toe te staan. Dit is een zeer serieus document en hieraan hebben de partijen zich sindsdien strikt gehouden. Integendeel lost de overheid haar schuld aan de CBvS maandelijks af. De gepubliceerde data van beide instituten laten dit zeer duidelijk zien.

Het ex-directielid van DSB, Hans Moison, komt vaker uit in de buitenlandse media met halve waarheden en hele leugens. Dit geeft zeer ernstig te denken wat de bedoeling van deze figuur is die als ex directielid binnen DSB niet alleen het bankgeheim niet respecteert maar ook doelbewust leugens verspreidt, stelt Hoefdraad. Beleggers worden opgeroepen om de juiste informatie tot zich te nemen en beslist niet hun geld bij DSB weg te halen. Het zou de oplossing die nu wordt afgehandeld juist vertragen of bemoeilijken. Dat weet meneer Moison en daarom dat hij bewust onrust zaait.

Reactie journalist
Van Maele zegt in een reactie op het bericht van de minister dat er talloze feitelijke bronnen voor dit artikel zijn: het jaarverslag van DSB over 2016, verklaringen van de CBvS, de notulen van het parlement met uitspraken van minister Hoefdraad zelf en een interview met een oud-directielid van DSB, Moison.
Het artikel in Trouw is voor het grootste deel gebaseerd op het onlangs zelf door DSB naar buiten gebracht ‘jaarverslag 2016’, waarin de bancaire instelling rapporteert dat haar financiële buffers eind vorig jaar tot een historisch dieptepunt waren herleid.

Daarnaast is het bericht gebaseerd op de onthulling van de Ware Tijd dat de CBvS momenteel geld bijeen zoekt om te storten in een fonds, dat moet dienen om DSB ruggensteun te bieden. De CBvS heeft het bestaan van zo’n fonds nog diezelfde dag in een persbericht zelf toegegeven.
In datzelfde persbericht schreef onze Centrale Bank dat ‘wordt gewerkt aan een kapitaalinjectie bij de DSB, zodat die instelling weer volledig aan de solvabiliteitsnormen van de CBvS zal voldoen’. Kortom, de Centrale Bank stelt zelf dat De Surinaamsche Bank momenteel niet aan de normen voldoet.

De minister noemt het een ‘mythe’ dat de Centrale Bank aan monetaire financiering zou hebben gedaan. Het was echter minister Hoefdraad zelf die tijdens een toespraak in het parlement op 10 oktober 2015 heeft toegegeven dat er de periode daarvoor sprake is geweest van monetaire financiering. “Het ging om een overmachtssituatie, waardoor inderdaad monetair is gefinancierd”, antwoordde de minister op vragen van parlementsleden. De minister kan het weten, want hij was ten tijde van die monetaire financiering governor van de Centrale Bank.
Vóór publicatie van het artikel is zoals gebruikelijk contact gemaakt met de huidige directie van DSB, die niet wilde reageren. Ook de Surinaamse Bankiers Vereniging wilde niet reageren. Daarmee is aan de journalistieke plicht van hoor- en wederhoor voldaan, meent Van Maele.