Pg benadrukt belang vergadering CFATF voor Suriname
18 Nov, 14:28
foto
Procureurs-generaal van diverse Caribische landen tijdens de conferentie van de CFATF in Georgetown, Guyana. Derde van rechts pg Roy Baidjnath Panday. (Foto: CFATF)


Suriname heeft in Guyana deelgenomen aan de 46e plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat deze vergadering belangrijk is voor de beoordeling van lidlanden. Dit gebeurt volgens de methodiek overeenkomstig de 4e evaluatie criteria die in 2012 werden herzien en gedeeltelijk bijgesteld in 2017.

De Surinaamse delegatie bestond uit medewerkers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en van de ministeries van Financiën en Justitie en Politie. Op de bijeenkomst zijn er concrete afspraken gemaakt voor technische assistentie van een der experts van de CFATF en de Wereldbank om een National Aml/Cft Risk Assessment (NRA) uit te voeren begin 2018. De financiering is voor een belangrijk deel reeds in orde is gebracht. Het gaat om witwassen en tegengaan van financiering van terrorisme.

Barbados heeft met een zeventien personen tellende delegatie een marathon sessie gehad van ruim vijf uren ter beoordeling van de effectiviteit van zijn Aml/Cft regiems. Het tot stand brengen van een NRA is een pre-conditie waaraan lidlanden dienen te voldoen teneinde een 4e ronde evaluatie te kunnen uitvoeren. De Surinaamse 4e evaluatie is gepland voor 2019. Van de 25 lidlanden van de CFTAF zijn nu reeds drie succesvol geëvalueerd.

Voor Suriname is belangrijk volgens de pg om een concrete politieke commitment te hebben voor de opstart en voortgang van processen voor de uitvoering van een NRA. Eveneens zal duurzaam geïnvesteerd moeten worden in de capaciteitsversterking van FIU Suriname (MOT), de Gamingboard en de CBvS om de wettelijke toezichtfuncties concreet en effectief te kunnen in vullen. "Ook data over de opsporing, vervolging en berechting van witwaszaken zullen bij de 4e evaluatie betrokken worden om de effectiviteit van het AmL/CFT regiem van ons land te beoordelen," legt het hoofd van het Openbaar Ministerie uit.