Column: Politieke Borrelpraat 369
20 Aug 2017, 20:27
foto


“Zo, nu heeft ook eenieder z’n gal en braaksel over de slechte onderwijsresultaten op een ieder behalve op zichzelf uitgespuugd. Nu was het glo aan de beurt, na vwo/havo en mulo.”
“En als je al die pseudo-deskundigen hoort met hun happel-de-pappel oplossingen, dan denk je: zoveel praters en afbrekers; zo weinig aanpakkers en stimulators.”
“Die heb je gelukkig wel: kijk hoeveel bedrijven en service-clubs de goed geslaagden in de bloemetjes hebben gezet.”
“En de instelling van die Go GLO-norm is een heel goed ding; weet je hoeveel leerkrachten en ouders/verzorgers ernaar werken dat hun pupillen deze norm, namelijk minstens 60 punt voor 7 examenvakken, halen?”
“En aan de andere kant werken diensten van verschillende ministeries samen om al die verwaarloosde politieposten schoon te wassen en ‘gebroken’ dienstwagens weer rijbaar te maken.”
“Klopt, dat vond ik ook een goede zaak, met gedetineerden als bruikbare hulp, de brandweer met de drukspuit en de technici met de onderdelen. En dat alles tegen minimale kosten.”
“Natuurlijk, want die nyan patu zit hem bij het uitbesteden van deze activiteiten: een politiek vriendje krijgt dan na een onderhandse of ondertafelse aanbesteding een zakkenvullende gunning om al die verwaarloosde politieposten op te knappen. Inschrijfbedrag 20.000 per gebouwtje, dertig van die posten dat is dan 600.000. Feitelijke kosten zijn in totaal misschien 100.000,-. Winst is dus 500.000. Dat politiek vriendje en die politieke topambtenaar splitten dat half miljoentje.”
“Nu kost het de overheid alleen maar wat auto-onderdelen en wat porsies eten voor de JvS…..”
“De JvS? De Justitie van Substitutie?”
“Nee mang! De JvS zijn de ‘Jongens van Santo’, en val me niet in de rede, wil je? Dus dat alles kost de overheid volgens mij hooguit een 10.000 srd.”
“Dus als eerste maatregel: geen ondertafelse gunningen meer waar de overheid dat zelf kan doen. Geef die ambtenaren die dit soort werken uitvoeren desnoods een extraatje als ze de job goed en snel afmaken.”
“We dwalen af, meester had het over ons onderwijs.”
“Ja, ik raad jullie aan dat steengoede artikel met als kop: ‘Ons onderwijs in relatie tot falend (politiek) leiderschap’ te lezen.”
“Ik zag dat artikel een paar dagen geleden op Sternews, maar het was zo lang.”
“Daarom ga je een dommie blijven als je schrijf- en vooral lees lui bent en afhankelijk wordt van die korte dingetjes die mensen soms uitkotsen op face boek, Twitter, Flitter en Glitter.”
“Dat doet me niet denken aan een twitterend buitenlands staatshoofd?”
“Maar die Trompet heeft wel gelijk als hij zegt dat beide partijen, left and right wings, fout zijn om elkaar in de haren te vliegen. Nu zijn ze beide boos op hem.”
“Een teken dat hij gelijk heeft, maar ze zijn, net als velen hier, te dom om dat eerlijk te erkennen; ze worden boos.”
“We dwalen weer af, we waren bij ons onderwijs en falend politiek leiderschap. Wat vond je zo goed uit dat artikel?”
”Gewoon, het eerlijke, nuchtere, zonder een bepaalde politieke kleur. Zo vraagt de auteur zich terecht af of het schoolkind werkelijk geholpen is met al dat heen en weer gepraat waar iedereen de schuld van zich afschuift en op de ander schuift.”
“Dat is zo, vooral de politici van de afgelopen 20 jaren schreeuwen in koor: ‘a no mi, n’a den trawan.”
“Dat komt ervan als de politici de afgelopen meer dan 50 jaar maar steeds naar de volgende verkiezing toe beleid uitstippelden, vol met populisme en ondeskundige pajongwaaiers op sleutelposities en eigenzakkenvullerij.”
“Sranan, geboren uit kortzichtigheid dreigt ten onder te gaan aan diezelfde kortzichtigheid.”
“Ach, jij weer met je alcoholische filosofieën.”
“Maar alles wijst erop dat zijn uitspraak klopt. En die auteur van dat artikel, meneer Bravenberg nò, zegt terecht dat er geen norm is wanneer we de slagingsnormen goed of slecht of matig noemen.”
“Groot gelijk heeft hij; is 50% slecht of matig? Is 70% goed of uitmuntend?”
“Plus er is geen norm voor de overgangspercentages: is 50% overgang goed?”
“En wat ik heel sterk vind is, dat leerkrachten die die overgangsnorm met hun klas niet halen, geëvalueerd moeten worden, en als je een drietal jaren die norm, zeg voor mijn part 70% overgang, niet hebt gehaald, dan volgen er consequenties; verplichte bijscholing in de vakantie of zo.”
“Dan gaat Wilgo and his lesi-gang weer moord en brand schreeuwen en onder diensttijd gaan vergaderen.”
“Pineutje kies den mooi om hen in gebreke te stellen; laten zij zich gaan verweren.”
“In plaats daarvan dreigt hij weer met staken per 1 oktober.”
“Dan volgt er weer een ingebrekestelling. En na drie ingebrekestellingen zonder afdoende verweerschrift, volgt salarisblokkade. Dan laat ze weer staken. Er zullen genoeg zijn die zullen doorwerken of de opengevallen plaats willen innemen. Want die zijn dit staakgedoe ook zat. Want de staker moet steeds zelf z’n achterstanden gaan inlopen.”
“En wat gebeurt er met de leerkrachten die de overgangsnorm wel halen?”
“Die krijgen het volgende leerjaar een toelage op hun salaris.”
“Geweldig goed idee.”
“Maar loop je dan niet het gevaar dat juf of meester dan punten gaat plakken om z’n target te halen?”
“Die kans loop je altijd, maar de leerkracht die zijn overgangspercentage van 50% naar 70% wil optrekken middels punten plakken, valt gauw door de mand. En dan volgt onmiddellijk ontslag wegens fraude.”
“En in het artikel staat ook dat die goedbedoelde naschoolse opvang verworden werd tot een vreet-na-pot van politieke vriendjes.”
“Terwijl we echt meer uren onderwijs nodig hebben, en van beter opgeleide leerkrachten. Dat alleen gaat helpen.”
“Laat Wilgo met z’n voorbeelden en vergelijkingen niet alleen vertellen dat de leerkrachten in het Caraïbisch gebied veel meer dan de onze verdienen; laat hij ook vertellen dat zij keihard werken tot vier uur in de middag met een break tussen 12 en 1.”
“Maar waaraan ligt het volgens jou dat de ene school beter werkt dan de andere en dat zelfs drie districten al jaren beter werken dan andere?”
“Omdat in de beter scorende contreien de discipline thuis en op school duidelijk merkbaar is en de samenwerking tussen ouders en school ook veel beter is.”
“Daarom presteert het Bijzonder Onderwijs ook stukken beter dan het Openbaar Onderwijs.”
“En Wilgootje Verlies vergat ook te vertellen dat die Caraibische leerkrachten wel meer verdienen, maar ook in de vakanties de zwakke leerlingen moeten bijlessen, zodat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar een herkansing mogen maken en als ze daarvoor slagen, gaan ze alsnog naar de volgende klas.”
“Zoiets wat we hier kenden of nog kennen als voorwaardelijke overgang.”
“En het zijn de leerlingen die in de vakanties vrij van school zijn; niet de leerkrachten. Die kunnen te allen tijde ingezet worden tijdens de vakantie.”
“Als je dat hier gaat doorvoeren, gaan ze zeker staken.”
“Laat ze, laat ze. Ze filteren zichzelf daarmee weg uit het onderwijs.”
“En het sterkste uit dat artikel van Ruben Bravenmerg vond ik het voorstel dat bij elke volgende regeringsformatie op de ministeries van Financiën, Justitie en Politie, Volksgezondheid en Onderwijs ministers en deskundigen worden benoemd met kennis en ervaring; geen politieke non-valeurs en ja-knikkers.”
“En dat weghalen en thuis zetten met behoud van salaris van ervaren krachten van de vorige regering om plaats te maken voor loyalisten van de nieuwe regering moet ook bij wet verboden worden. Het is toch klinkklare onzin om dit wegschuiven van deskundigen te motiveren met ‘gewijzigde beleidsinzichten.”
“Ja, maar als je de nieuwe regering saboteert, wat dan?”
“Dan word je met ontslag gestuurd, als dat natuurlijk kan worden aangetoond als je bijvoorbeeld je targets steeds niet haalt.”
“Mijn nicht is als meester in de Rechten met bijna tien jaren juridische ervaring opgestapt van een overheidsministerie, omdat zij een of andere halve analfabete politieke futuboi boven zich kreeg, die van toeten noch blazen wist en met z’n stommiteiten het ene gerechtelijk proces tegen de staat na het andere veroorzaakte. Toen droeg de minister haar op om alles juridisch in orde voor die geregelde figuur te maken. Terecht a taki: dan mi mus kies a post f’a dommie.”
“En toen?”
“Toen werd ze van A tot Z tegengewerkt en nu zit ze lekker bij de particuliere sector en ze denkt: waarom ben ik niet eerder overgestapt?”
“Zo begon de afgang van ons overheidsapparaat toen die samenwerkende prenasi en pras’oso-boys vanaf de jaren zestig regeermacht verkregen en het overheidsapparaat als een hitsig dier besprongen en stelselmatig begonen te plunderen te eigen bate.”
“Nee, dat mag je niet zeggen; de afgang van ons land is bij die Bouta en die militairen begonnen.”
“Echt niet, die zijn er wel flink mee doorgegaan, oooow, wat hebben bepaalde van die jongens na tachtig toch gegraaid en gegrooid, en gegruid en ons berooid, mijn hemel.”
“Daarmee praat je dit gegraai niet goed. Een ieder die regeermacht krijgt, moet met z’n tentakels van ons gemeenschapsgeld afblijven. Anders keihard de bak in en alles terugbetalen.”
“Makkelijk praten vanachter je glas sopie, maar dat de politiek nu stappen terug moet doen, staat als een paal boven water.”
“Daarom proberen bepaalde figuren met misbruik making van terechte ontevredenheid bij velen, op allerlei manieren tussentijds aan de macht te komen, want den sjie tak a boto e verander koers, langzaam maar zeker.”
“We benne benieuwd, want als het in Bouta 2 niet wordt afgemaakt, dan is er wel een Bouta 3 nodig, maar dan echt alleen om dit nieuwe systeem te grondvesten en die oude troep op te ruimen.”
“Mijn hemel, Bouta 3, Onze Lieve Heer, bespaar ons dat.”
“Doe niet zo dramatisch; wil je dan liever Vene 4, Ruslanti 1, Lonnie 1, Somooh 1 of Santaki 1?”
“Hebben we uit die 550.000 mensen in dit land alleen maar deze kandidaten? Ai, ai. Poti wi.”

Rappa

Saturday 20 April
Friday 19 April
Thursday 18 April