CBvS: Slapend miljonair worden bestaat niet
20 Aug, 12:17
foto


Centrale Bank van Suriname (CBvS) waarschuwt tegen bedenkelijke beleggings- en handelsmogelijkheden die met regelmaat worden aangeboden en in eerste opzicht zeer aantrekkelijk lijken. Suriname wordt niet ontzien van twijfelachtige initiatieven die hun kiem in het buitenland hebben en zo nu en dan binnenlandse ondersteuning genieten. De CBvS stelt dat 'slapend miljonair worden' niet bestaat, behalve als het gaat om het winnen van de hoofdprijs van een loterij.

Het patroon is praktisch altijd hetzelfde: Je hoeft haast geen inspanning te plegen om binnen een mum van tijd schatrijk te worden. De geschiedenis leert echter dat niets minder waar is, zegt de CBvS in een persbericht. Niet de belegger wordt schatrijk maar de initiatiefnemer, die in veel gevallen als donderslag bij heldere hemel verdwijnt. De activiteiten die ontplooid worden, vallen buiten de jurisdictie van de Surinaamse autoriteiten waardoor hiertegen optreden in wezen niet mogelijk is. Om deze reden zullen in voorkomende gevallen slachtoffers nauwelijks of geen mogelijkheden hebben om wegens oplichting of een andere vorm van benadeling geleden schade via lokale autoriteiten te herstellen.

Het fenomeen ‘near banking’ dat in de jaren negentig kort floreerde, wordt de gemeenschap hierbij in herinnering gebracht. Nadat aanvankelijk de eerste deelnemers in dit systeem hun aanlokkelijke rentes en inlegkapitaal hadden geïnd, begon het langzaam in te storten waardoor de latere aanmelders hun geld in rook zagen opgaan. Near banking en piramidespelen hebben in Suriname en over de gehele wereld talloze slachtoffers gemaakt. Momenteel lijken soortgelijke systemen wederom aan onze burgerij te worden aangeboden.

De werkwijze is dat 'geïnteresseerden' persoonlijk worden benaderd door vertegenwoordigers van een zeer vernuftig systeem. Zo moet een investering op basis van kennelijk een 'gouden tip' in slechts enkele uren een rendement van bijkans 900 procent opleveren. Hoe kan het bijvoorbeeld anders zijn dat een belegging van US$ 1 na vier uren ineens US$ 875.00 waard is? Een eerste deelnemer is er zich niet van bewust dat hij of zij door het systeem als lokker wordt gebruikt om anderen te overtuigen van de financiële voordelen van meedoen.
Slapend rijk en miljonair worden' bestaan echter echt niet, tenzij men uiteraard de hoofdprijs van een grote loterij wint! Indien 'slapend rijk worden' op waarheid beruste dan zou het in de wereld wemelen van schatrijke mensen en zou er van werkloosheid en armoede dus nergens ter wereld sprake zijn, stelt de CBvS.

Ook bankinstellingen en grootkapitaalbezitters zouden daar in groten getale gebruik van maken en investeringen in bedrijven zouden uitblijven omdat zulke inspanningen feitelijk geheel niet meer nodig zouden zijn.
De Centrale Bank adviseert de samenleving om zorgvuldig te overwegen en zich niet te laten verleiden tot deelname aan 'snel rijk worden' aanbiedingen die nooit gebaseerd zijn op bonafide handelsmethoden en gebruiken. Ook wordt het publiek erop geattendeerd dat conform de Deviezenwet 1947, voor beleggingen door Surinaamse ingezetenen in het buitenland, een vergunning van de Deviezencommissie vereist is, benadrukt de CBvS.