President: Neerwaartse gang economie gestopt
10 Aug, 15:05
foto
President Desi Bouterse: Nog geen hoerastemming. (Foto: Raoul Lith)


President Desi Bouterse heeft in De Nationale Assemblee aangegeven dat voor dit jaar een bescheiden groei van 0,9% van de economie is geprojecteerd. "Dit betekent nog niet dat wij in een hoera-stemming moeten verkeren. Het is wel een belangrijke constatering dat wij niet meer in de situatie verkeren van een verdere neerwaartse gang, maar van het thans hebben bereikt van een keerpunt in onze economie. Wij zijn thans gekomen in een proces van het langzaam klauteren naar boven," zei Bouterse.

Het staatshoofd presenteerde diverse economische indicatoren.
• De inflatie neemt sinds het vierde kwartaal van het vorig jaar af. Waar er in 2016 nog 52% inflatie gemeten werd, is dat nu beneden 20% gedaald.
• Het tekort op de begroting wordt stevig in bedwang gehouden door een besnoeiing op de niet-essentiële uitgaven. Zo verminderde het tekort van bijna 9,5% in 2015 naar ongeveer 6% van het BBP in 2016, terwijl in de eerste helft van 2017 het tekort op circa 3% van het BBP lag.
• Een verhoogde deviezenverdiencapaciteit, zoals uit de mijnbouw, en een lagere druk op de deviezenvraag wegens zelfvoorziening en bezuiniging gaf al in de tweede helft van 2016 positieve resultaten. Het overschot op de handelsbalans klom gestaag van US$ 32 miljoen in het tweede kwartaal van 2016 tot US$ 157 miljoen in het eerste kwartaal van 2017. Het tekort op de lopende rekening sloeg om in een overschot, dat verdubbelde van US$ 46 miljoen in het vierde kwartaal van 2016 naar US$ 93 miljoen in het eerste kwartaal van 2017.
• Bedrijven zoals Staatsolie, Rosebel/Iamgold en Newmont hebben hun productie op peil. De financiële resultaten zijn 2016 vielen vele malen beter uit dan die van 2015. Deze trend heeft zicht voortgezet in het eerste helft van dit jaar.
• Diverse initiatieven worden ondernomen om de lokale voedselvoorziening en dienstverlening uit te breiden, zodat meer werkgelegenheid ontstaat en de druk op importdeviezen afneemt. Kortom economische heeft zich al ingezet.

"Met stabilisatie alleen zijn wij er nog niet," beklemtoonde de president. De structurele hervormingen zullen onverkort worden voortgezet. Deze dienen om met een betere efficiëntie de fiscale inkomsten te versterken, terwijl de productie relatief ontlast wordt en de nieuwe investeringen in de economie gestimuleerd blijven.
De Staatsinkomsten zullen verhoogd worden zonder dat de maatschappelijke druk hiervan merkbaar zal zijn, stelde Bouterse. Hij noemde onder andere het verhogen van de niet-belastinginkomsten, zoals de grondhuurrechten en leges. Deze zullen bij benadering enkele miljoenen per jaar extra in de staatskas brengen.
Grote achterstanden in belastingbetalingen worden ingelopen. Er ligt enorm veel geld dat bij de fiscus thuis hoort en niet daarbuiten: vermogende zelfstandigen en burgers genieten alle rechten om door hard werken vermogend te zijn en te worden, maar dat ontslaat hun niet van de verplichting om, zoals alle andere burgers, ook normaal hun burgerplicht van het betalen van belasting te vervullen, zei de president.

Daarnaast heeft de overheid een zorgplicht voor de minder draagkrachtigen en zal een deel van de inkomstenverhoging daar aangewend worden, terwijl in principe afgestapt zal worden van de algemene subsidies, deelde de president mee.
Hij benadrukte "dat herstel van de economie, van de economische groei, in ons aller belang is. Economische groei zal ons gaandeweg in staat stellen de levensstandaard van ons volk weer op te trekken."