Verklaring officieren van justitie over werkneerlegging
20 Mar 2017, 12:33
foto


De officieren van justitie hebben zojuist de volgende verklaring uitgegeven over hun afwezigheid op de zitting vandaag. De rechter was genoodzaakt alle zittingen uit te stellen.

De verklaring luidt als volgt:
"Per heden 20 maart 2017 hebben de officieren van justitie besloten niet aanwezig te zijn ter terechtzitting. De afwezigheid van de zaaksofficier is het gevolg van een gezamenlijk standpunt van de Officieren van Justitie.

Dit standpunt is gebaseerd op het feit dat er thans een pijnpunt is ontstaan welke maakt dat zij zich ernstig zorgen maken over het al dan niet bestaan van randvoorwaarden die een veilige en verantwoorde beroepsuitoefening garanderen.

Hun bezorgdheid is ter bestemder plekke gedeponeerd. Vanwege de gevoeligheid, de magistratelijke functie die zij bekleden en uit egards naar de verantwoordelijken toe, volstaan zij met deze mededeling."