EBS mede-gastheer conferentie duurzame energie
18 Mar 2017, 06:22
foto


De Energie Bedrijven Suriname (EBS) is mede gastheer van de CARILEC Renewable Energy Conference. Vertegenwoordigers van energiebedrijven uit het Caribisch Gebied zullen aanwezig zijn tijdens de conferentie die duurt van 17 tot en met 19 september.

Keitha Isaac en Andrew Thorington, CARILEC vertegenwoordigers, hebben intussen een oriëntatiebezoek gebracht aan Suriname om naar een geschikte locatie uit te kijken voor dit evenement. Naast de conferentie zal er ook een training verzorgd worden aan belangstellenden uit de energiesector, meldt de EBS.

Tijdens deze conferentie zal er een platform gecreëerd worden waarbij professionals uit de energiesector ideeën kunnen uitwisselen over energievraagstukken in de regio en het Caribisch Gebied. Vertegenwoordigers van overheden, universiteiten, energie-experts en financierders kunnen hun visie presenteren en bediscussiëren.

Onderzoek wijst uit dat de toepassing van hernieuwbare energie steeds terrein wint. De schattingen zijn dat in 2050, vijftig procent van de opgewekte energie op een renewable manier zal geschieden. Deze toekomstige uitdagingen omarmt de CARILEC en wil een aanzet geven tot het uitvoeren van groene energie in de regio. Tijdens de conferentie zal er daarom ook gesproken worden over de optimale energiemix, duurzame energiebeleidsvraagstukken en welke vormen van financiering er aanwezig zijn voor kleine eilanden in ontwikkeling in de regio.

Veel bedrijven zullen ook hun producten demonstreren op het gebied van renewable energy en met de aanwezigen uitleg geven over de technologieën.
"Dit alles komt heel goed van pas voor ons in Suriname, want wij zijn thans ook druk bezig op dit gebied lering te trekken uit ervaringen in het Caribisch Gebied en maken tegelijkertijd kennis met de nieuwste technologieën," meent de EBS.