Aandacht voor begrippenkader bij ontwikkelen van curricula
17 Mar 2017, 22:04
foto
Medewerkers van de afdeling Curriculumontwikkeling, Basic Life Skills en CENASU van het ministerie, tijdens de workshop Curriculum her-ontwerpen.


De vergaderzaal van de Ontwikkelingsdienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) was twee dagen het trainingscentrum voor medewerkers van de afdeling Curriculumontwikkeling, Basic Life Skills en CENASU van het ministerie. De functionarissen hebben tijdens de workshop ‘curriculum her-ontwerpen’, die vandaag is afgerond, hun kennis van begrippenkader van het vakgebied verdiept.

De workshop is verzorgd door Koen Depryck. Er is op interactieve wijze ingegaan op verschillende onderwijskundige - en technische aspecten bij het (her) ontwerpen van curricula in het onderwijs van de 21ste eeuw. De deelnemers kregen uitleg over onder meer relevante (basis)begrippen, componenten, dimensies, matrix en taxonomie van het (her)ontwerpen van curricula.

Het tijdig betrekken van alle stakeholders bij het (her)ontwikkelen van curricula, zoals de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de arbeidsmarkt, is belangrijk; dit is benadrukt tijdens de training. Deelnemers werkten tijdens de plenaire sessies aan concrete opdrachten waarbij ze invulling gaven aan leerdoelen, leerinhouden, leerervaringen en evaluatie.

De voorlichting van Minowc zegt dat er in april vervolgsessies zijn voor de verschillende vakgroepen die verbonden zijn aan de afdeling Curriculumontwikkeling en vertegenwoordigers van andere afdelingen van het ministerie.

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June