Adhin: 90% leerkrachten niet achter BvL/ALS
17 Feb 2017, 00:01
foto
Vicepresident Ashwin Adhin in De Nationale Assemblee donderdag. (Foto: Raoul Lith)


Vicepresident Ashwin Adhin vindt dat zeker negentig procent van de onderwijsgevenden niet achter de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) staat. De meeste scholen hebben woensdag normaal gedraaid, terwijl deze twee organisaties voor 8 uur, onder schooltijd, een algemene ledenvergadering hadden gehouden.

Adhin ging donderdag in De Nationale Assemblee in op de situatie in het onderwijs. Hij legde uit dat de regering het principe van 'no work no pay' heeft aangekondigd, omdat door de eerdere staking van de BvL en ALS, het schooljaar verloren dreigt te gaan. De regering kan niet toestaan dat scholieren en hun ouders in een stress-situatie terechtkomen.

De oppositie vond dat de vp een eenzijdig verhaal houdt. Er moet ook informatie ingewonnen worden bij de andere partij. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei hierop dat er twee formele bijeenkomsten gehouden zijn met de BvL en ALS. Ook op andere momenten was er contact.

Adhin stelde dat er geen sprake is van een eenzijdig verhaal. Hij benadrukte dat mensen die het veld kennen, kunnen constateren dat de overgrote meerderheid van de onderwijsgevenden niet achter BvL en ALS staat. Hij beklemtoonde dat het gaat om ongeveer 16.000 leerkrachten. Een paar honderd onderwijsgevenden is een heel klein deel. Hij is het eens met NDP-fractieleider André Misiekaba dat na de schooluren vergaderd moet worden.

De vp merkte op dat de raadsadviseurs niet onderhandeld hebben. Het gaat om overleg. De onderhandeling met het Onderhandelingsorgaan is in 2014 vastgelopen. De BvL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) hebben zich toen gewend tot de president. Hierna zijn de raadsadviseurs gevraagd om in overleg te treden over het herwaarderingsprogramma voor het onderwijs. De raadsadviseurs hebben voorgesteld geen salaris te betalen indien de BvL en ALS overgaan tot staking. Adhin merkte op dat de FOLS de grootste vakbond is en achter het herwaarderingsprogramma staat. Volgens Adhin is het overgrote deel van de leerkrachten content met het herwaarderingsprogramma.

Het kort geding aanhangig gemaakt door de Staat, is nog gaande. De rechter heeft volgens de vp aangegeven om een oplossing te vinden voor het probleem, rekening houdend met de financieel-economische situatie van het land. Adhin zei dat de regering altijd voorstander is van dialoog.

De zaak heeft gisteren gediend bij de rechter. Starnieuws verneemt dat de Staat heeft gevraagd om vandaag te reageren op de stukken van de BvL en ALS. De tegenpartij is akkoord gegaan met het verzoek tot uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter vonnis zal vellen in deze zaak.