Berenstein pleit voor vlotte aanname wet over uitzendkrachten
16 Feb 2017, 06:18
foto
Robby Berenstein, coördinator Ravaksur/voorzitter C-47.


De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) vindt het belangrijk dat de Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs zo snel mogelijk wordt aangenomen door De Nationale Assemblee. De behandeling van deze wet staat voor vandaag op de agenda. Uitzendkrachten worden volgens vakbondsleider Robby Berenstein over het algemeen uitgebuit. Hun rechtszekerheid moet worden geregeld.

Berenstein vindt dat mensen die tegen de ontwerpwet zijn, kiezen voor belangen van de kapitaalkrachtigen. Hij is er verontwaardigd over dat er ook in De Nationale Assemblee volksvertegenwoordigers standpunten innemen die kapitaalkrachtigen dienen. "Assembleeleden met wie wij in commissieverband een goede verstandhouding hadden, draaiden bij de openbare vergadering 180 graden om," zegt Berenstein.

De vakbondsleider merkt op dat mensen jarenlang uitzendkrachten blijven, zonder dat ze in vaste dienst komen. Wanneer een bedrijf stopt, zitten de mensen zonder brood. Het gaat om honderden mensen die op deze manier hun werk hebben verloren. Duizenden personen worden dagelijks benadeeld, omdat ze minder ontvangen voor hetzelfde werk als anderen in vaste dienst.

De uitzendbureaus die als intermediair fungeren, strijken het geld op ten koste van de werknemers, vindt Berenstein. Binnen de vakbeweging is vaak gewezen op de scheve verhouding. Er was geen wet om wantoestanden aan te pakken. "Het is ook een misvatting dat uitzendbureaus werkgelegenheid creëren. Dat is niet waar. Zij spelen in op werk dat er is, maar de job is niet door hen gecreëerd, "zegt Berenstein. Uitzendbureaus hebben hun rol, maar de positie van de werknemer moet worden geregeld. De vakbondsleider hoopt dat de wet niet wezenlijk veranderd. Van volksvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij met juiste maatschappelijke inzichten handelen, stelt Berenstein.