Reactie Lustrumcommissie Miranda Lyceum
07 Nov 2016, 13:46
foto


Recentelijk is er rond het feestelijke jubileumboek van het Mr.dr. J.C. de Miranda Lyceum enige commotie ontstaan. De aanleiding was een blog gepubliceerd, nota bene op de dag van de reünie, in verband met het 50-jarig bestaan van de school. De Lustrumcommissie 50 jaar Miranda Lyceum wenst middels dit bericht verduidelijking te bieden over wat er nu precies aan de hand is.

Het lustrumboek is uitgebracht in het kader van het 50-jarige feest dat de school dit jaar viert. In deze periode heeft de school een belangrijke bijdrage geleverd aan de Surinaamse samenleving. Vele prominente Surinamers hebben op het Lyceum gezeten. Het doel van het boek is deze successen op feestelijke wijze te belichten.

Van de ruim 100 inzendingsverzoeken is een selectie van 57 artikelen in het boek opgenomen. In twee van de inzendingen stonden naar mening van de commissie passages welke niet pasten binnen het feestelijke karakter van het boek. Deze gingen met name over perikelen in de periode 1980-1987.
Met de twee inzenders is moeizaam overleg gevoerd om hun artikel aan het feestelijke karakter van het boek aan te passen. Helaas werd hier geen overeenstemming over bereikt. Wij respecteren uiteraard de mening van alle inzenders. Maar tegelijkertijd hebben wij de taak het feestelijke karakter van het boek te waarborgen. Mede gezien de naderende deadline is toen besloten de twee artikelen niet meer in het boek op te nemen.

Wij betreuren het dat deze kwestie nu op deze manier in de media wordt gebracht. Ook betreuren wij de timing hiervan, namelijk op de dag van het feest. Onterecht wordt in de blog gesuggereerd dat er sprake zou zijn van censuur en dat er door de directeur met de minister van Onderwijs overleg is gepleegd over het lustrumboek. Deze berichtgeving is pertinent onwaar en betreurenswaardig. Overigens heeft één van betrokkenen op de avond van de reünie op uitnodiging van de Lustrumcommissie een toespraak gehouden. Er kan dus totaal geen sprake zijn van censuur.

Nogmaals, wij betreuren het dat als gevolg van een blog met onjuiste feiten geprobeerd is een domper te leggen op het feest van de school. Het is voor de lustrumcommissie een raadsel wat de achterliggende bedoeling hiervan was. Wij hopen dat met dit bericht nu duidelijkheid is verschaft en de kwestie is afgesloten. Het Miranda Lyceum zal zich blijven inzetten om jonge Surinamers op te leiden en zo te werken aan de ontwikkeling van Suriname.

De Lustrumcommissie 50 jaar Miranda Lyceum
R. Ramautar-Ori
(Voorzitter)

Saturday 14 December
Friday 13 December
Thursday 12 December