De beste stuurlui staan aan wal
03 Jan 2021, 08:36
foto
Assembleelid Cedric van Samson


(Ingezonden)

De samenleving ervaart steeds beter dat het de schuld is van de vorige regering dat Suriname in deze situatie verkeert. Welnu, bij het vergelijken van het beleid van de vorige regering en de huidige is het grootste verschil dat elke NDP-regering steeds heeft gezorgd voor significante achteruitgang op alle niveaus. De gedachte dat “ook de zwakste leerling in de klas mee moet kunnen doen” is een geweldige.  Als wij echter kijken naar het spoor van economische vernieling gepleegd door het wanbeleid van regeringen met een NDP-signatuur, dan zou men al gauw denken dat slechts de zwakste leerlingen in hun klas mochten meedoen, meedenken en meeprofiteren.

Het gezegde “een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel” bevat een boodschap naar de vorige regering dat geen enkele werkbare keten slechts uit zwakke schakels kan of mag bestaan. Behalve als het doel is terugvallen van 26 naar 16 zetels, sterke normvervaging inzetten en als beste stuurlui aan wal staan jammeren. Dan zeg ik
chapeau zwakke schakeltjes. Uw doel is ten koste van Suriname bereikt!

Naast de vraag Pe a moni deh? moeten wij ook nog vragen Pe a minister deh? Prudent beleid kenmerkt zich namelijk niet door een voortvluchtige ex-minister van Financiën. Nog minder door een ex-vicepresident die in staat van beschuldiging is gesteld. Ook niet door gevangenschap van een gewezen governor en nog minder door gevangenschap van een bankdirecteur die dit beleid predikte. De durf om de uitspraak te doen dat onze samenleving eentje is die nog bezig is samen te komen is schaamteloos. Dit vanwege de wetenschap dat het steeds de regering van paarse signatuur geweest is die andere partijen heeft willen wegzetten als etnisch.

Ongeacht het sluipende gevaar had dit signatuur liever een verdeeld volk, zodat de macht kon worden geconsolideerd. Dit vanwege de drang om vast te klampen aan de oneerlijk verkregen rijkdommen voor enkele partijbonzen. Wij zoeken onze weg van onafhankelijk zijn nog steeds omdat de soso trobi partij herhaaldelijke malen dezelfde soevereiniteit en onafhankelijkheid heeft onderbroken met soms bloedige erupties om dit volk afhankelijk van één baas te maken.

De geschiedenis liegt niet. Dus laat ons rustig in vrede en rechtvaardigheid, eerlijk onze weg vinden. Laat ons de noodzakelijke maatregelen treffen om het gat te dichten dat de onbezonnen leners hebben gecreëerd. Wij boeten allen nu samen voor beleid dat zelf aangaf dat wo firing in un saka! Dit na tien jaren NDP-beleid waar ogenschijnlijk de zakken van enkele partijbonzen centraal stonden. De club van zwakste leerlingen in de klas bleek zelfs met een ministerketen van 58 schakels te zwak.

Terwijl men ongegrond klaagt over onderwijs denkt de paarse club dat we de Jozefzoon-schoolboeken-affaire zijn vergeten? Wel klaag aan de zijlijn terwijl wij de VOS-school in het binnenland neerzetten. Een simpele pennenvrucht zal ons niet doen vergeten dat deze verzameling van zwakke schakels riep dat het IMF kil en berekenend was. Slechts om zich om te keren en een lening te sluiten tegen een moordende rente van boven de 9%. Of om een baggercontract te sluiten met een dwangsom van zeventigduizend US-dollar per dag. Spreek ons niet van de ketting Suriname waarvan u steeds een bijzondere sta in de weg ben geweest

Dat deze regering een geünificeerde koers van 14,01 moest vaststellen is slechts omdat de paarse groep ons dichtbij de koers van 20 bracht. De zwakke schakels begrijpen de samenhang van het herstelplan niet? Nogmaals:
1. We gaan in negen maanden de enorme puinhoop die de zwakke schakels hebben achtergelaten opruimen. Dat heet de urgentiefase. Een simpele rekensom leert dat we daar in april uit zijn.

2. We gaan in de 24 maanden daarna de wankele economie die de zwakke schakels hebben achtergelaten stabiliseren. Dat heet de stabilisatiefase. Weet u nog toen u het volk vertelde dat je stabiliteit niet kan eten? Wel bij gebrek aan stabiliteit kunnen mensen simpelweg niet eten!

3. Daarna komen we in een fase die de zwakke schakels nooit hebben kunnen realiseren. Een fase van groei.
Elk paars regiem heeft consequent alle behaalde groei stukgeslagen. Rekenen op de NDP die klaarblijkelijk niet kan rekenen, heeft steeds tot een fiasco geleid. Neen bedankt. Het volk zal op zichzelf rekenen. Daartoe heeft het u op 25 mei nabij het grofvuil gezet en betere leiders gekozen. We hebben elke Surinamer nodig. De geschiedenis heeft al bewezen waarvoor we de NDP nodig hebben gehad. Voor sommigen is het een schoolvoorbeeld van zwakke schakels die zwakke besluiten hebben genomen en (weer) een even zwak land hebben achtergelaten! Deh rustig da ye luku fa we set en!

Cedric van Samson
Assembleelid (VHP)

Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June