Gewetenswroeging
31 Oct, 12:30
foto


Dit artikel heeft slechts als doel een boodschap ter overdenking van de handelingen van ons als mens in het dagelijks leven en de eventuele positieve als negatieve consequenties die daaruit kunnen voortvloeien naar anderen toe.   

In het leven hebben wij allemaal een aangeboren besef van goed en kwaad meegekregen die alle gedachten, woorden en daden beoordeelt. Dit besef wordt gevormd en ontwikkelt zich verder onder andere door de opvoeding, via de schoolbanken en de omgeving van ons als individu. Dit besef wordt ook weleens aangeduid als een "stem van binnen". Die "innerlijke stem" is het geweten dat ons zegt wat moreel gezien goed is of slecht. We kennen allemaal de beelden uit films waar het geweten vaak neergezet wordt als een engeltje dat op de schouder zit, en af toe goede raad in het oor fluistert van de mens.

In de heilige boeken van de meeste religies neemt het geweten een uiterst belangrijke plaats in, in de bevrijding en verlossing van de mens. Door je geweten wil je niet alleen rekening houden met jezelf, maar ook met anderen doordat je in staat bent je leven zo te leiden dat je bij voorbaat ook overweegt, wat het gevolg van je gedrag voor je medemens zal zijn.

Als het geweten het goede in ons voorstelt dan kunnen we daartegenover gewetenswroeging plaatsen als het kwade. Gewetenswroeging kan aangemerkt worden als de pijnlijke herinnering aan begane fouten door de mens tegenover anderen, waarbij er een soort onrust leeft in het innerlijke met als vrees voor de straffen door de "natuur".

Ook binnen de verschillende culturen in de Surinaamse samenleving is gewetenswroeging een zeer gevoelige zaak. Er zijn ook enkele Surinaamse odo’s die handelen over het onderwerp gewetenswroeging. Eén van de meest bekende odo's luidt wan krin konsensi no sa frede fu dege dege (vrij vertaald : een rein geweten vreest geen aanklacht).

Velen in onze samenleving zullen er wel zeker bij stilstaan wat betreft de kwestie van gewetenswroeging, weer bij anderen zal dat misschien de normaalste zaak zijn in het leven. Of het nu te maken heeft met handelingen die we plegen binnen het gezin, een relatie, aan het werk, als politici of als bestuurders van het land. Vooral bij de twee laatst genoemden zullen velen stilstaan bij de vraag als men handelingen pleegt in het Surinaams belang of persoonlijk belang.

Uiteindelijk zijn het keuzes die wij als individu in het leven moeten maken en verder moeten leven met de gevolgen van die handelingen. Zoals vaak aangehaald is er geen kussen zo zacht als een zuiver geweten.

Bezint eer gij begint.

Ashween Ramdin
Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September