Uurloners Newmont Suriname hervatten productie
22 Oct, 01:31
foto


De uurloners hebben de productie op de Merian-mijn woensdag hervat. Newmont Suriname Management had een ontmoeting met het bestuur van de Newmont Werknemers Organisatie (NWO) en verschillende shop stewards, waarbij de aandachtspunten die het personeel had over de eerder aangekondigde salarisverhoging, besproken zijn geworden. Na een constructieve discussie kwamen partijen overeen om een additionele salarisaanpassing aan de medewerkers toe te kennen.

Newmont Suriname en NWO betreuren het dat er een werkonderbreking is geweest en dat niet gekozen is voor het pad van overleg. Partijen erkennen het belang van tijdige en transparante communicatie en hebben afgesproken samen te werken aan versterking van de relatie met extra aandacht voor het verbeteren van de communicatie.

Newmont Suriname en de NWO zullen nauwlettend de arbeidsmarkt in Suriname blijven volgen om goede arbeidsomstandigheden, concurrerende lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden aan de werknemers, conform de collectieve arbeidsovereenkomst.

Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September