Column: Terwijl het gras groeit...
06 Oct, 00:59
foto
Het paard mag dromen over het gras dat welig zal tieren na het eerste kwartaal van het volgende jaar. Het pakket kankergras moet ervoor zorgen dat het paard niet sterft, terwijl het gras groeit.


Slechts twee maatregelen zijn tot nu toe uitgevoerd van het pakket dat de regering heeft voorbereid. President Chan Santokhi heeft ettelijke malen in verschillende toonaarden uitgelegd dat er een ravage is aangetroffen. Overal vallen er lijken uit de kast. Het is geen gewone ziekte, maar een kankergezwel. En de cocktail aan medicijnen zal bitter smaken. Met een simpele calpol kan de zeer gevaarlijke ziekte niet worden genezen. Dus het recept zal niet eenvoudig zijn. 

De regering wil voorkomen dat de vakbeweging op straat komt. Daarom wordt het pakket besproken met Ravaksur/C-47, de Sociaal Economische Raad, het bedrijfsleven en zelfs de Vereniging van Economisten in Suriname. Dat is slim bedacht, want dan zit iedereen in het bootje. Het is dan samen de gevaarlijke sula's trotseren. Het zal heel wat voeten in de aarde hebben, voordat er een eensgezinde mening zal zijn van de verschillende uiteenlopende groepen. 

Het pakket aan maatregelen moet zodanig zijn dat het IMF, de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, dit ook goed vinden. Het IMF-recept is bekend. Subsidies moeten worden afgebouwd en alle scheefgroei moet worden rechtgetrokken. Een batterij aan deskundigen is bezig om het programma voor te bereiden waarmee aangeklopt zal worden bij het IMF. Stroom en water zullen zonder meer veel duurder worden, want deze worden zwaar gesubsidieerd. 

Er komt een vangnet voor mensen die het bijzonder moeilijk hebben. In feite gaat het om meer dan de helft van het land dat is verarmd. Slechts een kleine groep heeft nog brede schouders. De twee maatregelen die getroffen zijn, hebben behoorlijke effecten op de gehele economie. Alle prijzen zijn gelijk de lucht ingegaan, terwijl brandstof drastisch is verhoogd door de unificatie en governmenttake. Naast de twee maatregelen, is het tarief voor openbaar vervoer ook gestegen. 

Het is inderdaad zo dat orde op zaken gesteld moet worden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het mes moet erin. Maar het kan niet zo zijn dat mensen die het al heel moeilijk hadden, hun hoop hadden gevestigd op de nieuwe regering, nu het gelag moeten betalen. Er zijn offers nodig, maar van kale kikkers kunnen er geen veren worden geplukt. Hoe moet er ingeleverd worden door mensen die nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden? De enige grote groep mensen die een vast inkomsten heeft en kan rekenen op ziektekostenverzekering zijn de tienduizenden die bij de overheid werken. 

Mensen in het binnenland, de landbouwers, de kleine hosselaars, zelfstandigen, veel kleine en middelgrote bedrijven hebben niet automatisch een garantie dat eind van de maand geld wordt gestort op de bankrekening. Zij kunnen ook geen verhoging gaan vragen. Terwijl groenteprijzen schommelen, zijn de prijzen van kunstmest en andere spullen die nodig zijn om te kunnen planten, alleen maar de lucht in gegaan. Kleine kippenkwekers kunnen nauwelijks nog voer kopen, terwijl kuikentjes alleen maar duurder worden en vaak zelfs zonder inenting worden verkocht. 

De president belooft dat het goed komt met het land. Eerst moet door de bittere sopropo worden gebeten. Negen maanden zijn uitgetrokken voor de periode van orde op zaken stellen, dan zullen de stabiliteit en groei komen. Maar het paard moet ook in deze periode eten. Het kan niet wachten op het gras dat aan het groeien is en pas in het tweede kwartaal van 2021 mag worden gegeten. Er is elke dag eten nodig om die periode te kunnen overbruggen. Pakketten alleen, die niet iedereen bereiken, zijn onvoldoende. In de komende maanden moeten mensen die het al niet breed hebben, nog meer inleveren. De 'knappe koppen' in de regering, vakbeweging, het bedrijfsleven, SER, VES en het IMF, moeten ervoor zorgen dat het paard niet sterft, terwijl het gras groeit. 

Nita Ramcharan
Advertenties