Staat betaalt US$ 70.000 boete per dag aan Chinese ondernemer
17 Sep, 17:48
foto
Aannemer China Harbor Engineering heeft de werkzaamheden nog voordat het echt begonnen was, stopgezet.


China Harbour Engineering heeft direct na het startsein van het baggerproject van de Surinamerivier op 3 maart, het werk volledig stilgelegd. Daarbovenop komt dat de Staat per dag een boete van US$ 70.000 moet betalen aan de buitenlandse aannemer. Assembleelid Radjen Debie wil van de minister van Openbare Werken weten waarom de boete moet worden betaald en waarom de aannemer het project heeft stopgezet.

"Kan de minister ook aangeven hoeveel US$ aan boete er tot heden is betaald aan het bedrijf?", vraagt Debie in zijn brief aan de bewindsman. Hij wil ook weten wat het beleid van de minister zal zijn om dit baggerproject zo snel mogelijk weer van de grond te krijgen.

De parlementariërs wijst erop dat dit baggerproject van eminent belang is voor Suriname om uit de nu heersende economische, financieel-economische en sociaaleconomische situatie te geraken. Het baggerproject is voor US$ 56 miljoen gegund aan China Harbor Engineering en zou in zes jaren worden voltooid. De directievoering van het project ligt in handen ACE Consultancy.

Bij de startsein op 3 maart gaf de toenmalige regering aan dat de vaargeul niet alleen in de diepte maar ook in de breedte zou worden uitgediept. In het eerste jaar zou bij de monding van de Surinamerivier een kanaal worden gegraven met een breedte van 70 en 90 meter en een diepte van twee meter. Het baggerproject werd verwelkomd en werd gezien als een goede ontwikkeling voor de productiesector en de economie van het land. Een diepere en bredere vaargeul maakt het mogelijk dat grotere schepen met meer vracht het land kunnen in- en uitvaren.

In april vorig jaar deelde minister Patrick Pengel van Openbare Werken nog mee dat uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 zou worden gestart met de baggerwerkzaamheden. Ook het baggerproject Nickerierivier zou toen zijn besproken. Volgens Pengel moesten het baggeren van de Suriname-en Nickerierivier worden gezien in samenhang met het baggerproject van het Saramaccakanaal, waarvoor een lening bij de Wereldbank is genomen. “In deze cluster van Surinamerivier, Nickerierivier en Saramaccakanaal wordt verwacht dat watertransport zijn oude glans terug zal krijgen, omdat dit vele malen goedkoper is dan transport over de weg,” stelde de voormalige OW-minister. Het contract met China Harbor Engineering werd uiteindelijk in december vorig jaar getekend door de opvolger van Pengel, Vijay Chotkan.
Advertenties