Prade: Vertrouwen herwinnen door hard werken (update)
14 Aug, 00:00
foto
Commissaris Roberto Prade wordt maandag beëdigd als korpschef. Hij heeft 14 maanden waargenomen in deze functie.


Waarnemend korpschef, commissaris Roberto Prade, wordt maandag formeel geïnstalleerd in deze topfunctie, die hij sinds juni vorig jaar waarneemt. Prade die hoofd van de afdeling Kapitale Delicten was, heeft de scepter veertien maanden geleden overgenomen van commissaris Antonio Chin, die door minister Stuart Getrouw ontlast was uit deze functie. 

Prade antwoordt op een vraag van Starnieuws hoe hij tegen zijn formele benoeming aankijkt, dat in feite de werkzaamheden hetzelfde zullen blijven. Hij ziet de formalisering van de functie van korpschef wel als bekroning op zijn werk. "Als je eenmaal zover bent gekomen, wil je het ook niet aan je neus zien voorbij gaan. Het is toch wel een mooi moment op mee te maken," zegt de politietopper. Hij heeft de waarnemersstatus niet als een beletsel gezien om besluiten die moesten worden genomen, daadwerkelijk te nemen. 

Zonder vooruit te willen lopen op zijn officiële toespraak, zegt de politiebaas dat er hard gewerkt moet worden om het korps intern te versterken. Het tekort aan medewerkers heeft zijn weerslag op het functioneren van het Korps Politie Suriname. Binnenkort moeten rekruten worden opgeleid om het tekort aan manschappen weg te werken. Mensen vinden het altijd prettig om politieagenten op straat te zien en als er iets gebeurt dat ze in een mum van tijd er zijn. 

Het vertrouwen in de politie heeft volgens de korpschef in de loop der jaren enigszins een deuk gekregen. "Het vertrouwen moet herwonnen worden door zaken in place te hebben. Het beleid om mensen aan te werven zal ook worden aangescherpt. Alle neuzen moeten in één richting gericht worden," zegt Prade. Hij weet dat er soms ook impopulaire maatregelen moeten worden getroffen. De juiste mensen moeten op de juiste plek zitten. Er zal volgens de politiebaas keihard gewerkt worden aan de juiste beroepshouding van de medewerkers. 

Thursday 12 December
Wednesday 11 December