Nicaragua laat 56 protestleiders vrij
13 Jun, 02:48
foto
Ybrank Suazo (met hoed) viert zijn vrijlating met vrienden en familie. (Foto: Reuters)


Zesenvijftig activisten die antiregeringsprotesten in Nicaragua hebben geleid, zijn uit de gevangenis vrijgelaten. De stap komt slechts enkele dagen nadat het congres een controversiële amnestiewet heeft aangenomen. Hoewel de vrijlating van de activisten door mensenrechten- 
organisaties is verwelkomd, is de nieuwe wet bekritiseerd, omdat deze zowel de veiligheidstroepen als de activisten amnestie biedt.

De veiligheidstroepen zijn beschuldigd van het gebruik van buitensporig geweld en het begaan van buitengerechtelijke executies. Oppositiegroepen zeggen dat de amnestiewet het onmogelijk zal maken om degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen, voor de rechter te brengen.

Studentenleider Edwin Carcache, die onder de vrijgelatenen is, zei: "De regering wil ons bedotten met die beroemde amnestiewet, we weten dat het enige wat ze willen is om hun misdaden te verbergen - maar de wereld weet wat er aan de hand is".

Onder de nieuwe wet moeten degenen die worden vrijgelaten zich ook 'onthouden' van toekomstige protesten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat 56 mensen 'vastgehouden voor misdaden tegen de gemeenschappelijke veiligheid en openbare rust' dinsdag aan het Internationale Comité van het Rode Kruis waren overgedragen.

Onder hen waren studentenleiders die in de voorhoede stonden van anti-regeringsprotesten die in april 2018 het land begonnen te doorkruisen. Cristian Fajardo en Yubrank Suazo, twee van de studenten, werden ontvangen met straatfeesten in hun woonplaats Masaya en hun supporters schreeuwden "de mensen, verenigd, zullen nooit verslagen worden".

De 56 activisten die op dinsdag zijn vrijgelaten, zijn niet de eersten die door de regering zijn vrijgelaten. Op maandag werden 50 gewone betogers uit de gevangenis gehaald. En er zijn ook anderen vrijgelaten nog voordat de amnestiewet zaterdag werd aangenomen.

Maar de oppositiegroeperingen zeggen dat ze niet zullen rusten tot allen van de meer dan 700 mensen die zijn vastgezet in verband met de protesten tegen de regering, zijn bevrijd. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft een termijn van 18 juni gesteld voor hun vrijlating. De overkoepelende oppositiegroep Alliantie voor Rechtvaardigheid en Democratie heeft tijdig een voorwaarde gesteld voor hun vrijlating voor het hervatten van de gesprekken met de overheid.


'Ernstige rechtenschendingen'
De vorige gesprekken met president Daniel Ortega zijn vastgelopen omdat hij weigerde te voldoen aan de eis van de oppositie om vervroegde verkiezingen. De oppositie beschuldigt Ortega, die al twaalf jaar aan de macht is, dat hij een autocraat is die niet aarzelt om meningsverschillen met de harde hand aan te pakken.

In de afgelopen veertien maanden zijn meer dan 320 mensen gedood en 2.000 anderen gewond geraakt bij confrontaties tussen veiligheidstroepen en gewapende groeperingen loyaal aan president Ortega en demonstranten.

Het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten zegt dat het "buitensporig gebruik van geweld  door de politie, wat soms heeft geleid tot buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, marteling en seksueel geweld, alsmede een wijdverbreide willekeurige of onrechtmatige detenties, af en toe door pro -regering gewapende elementen met instemming van autoriteiten", heeft gedocumenteerd. Voordat de amnestiewet was aangenomen, waarschuwde het hoofd van de VN mensenrechten, Michelle Bachelet, dat het "de verwerking van potentieel verantwoordelijke personen voor ernstige schendingen van de mensenrechten kan belemmeren".

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September