De laatste tien dagen van het vasten
26 May, 17:07
foto


 Geachte broeders en
zusters,
Assalamo Alaikum
wa Rahmatullaahi wa Barakatohu (moge de vrede, de zegeningen en de
barmhartigheid vanwege de Almachtige God op u allen rusten).


 


De maand Ramadan
wordt opgedeeld in drie fasen. Elke fase wordt een 'ashrah' genoemd.
De laatste tien dagen van het vasten vormen de laatste ashrah. Over de laatste
tien dagen van de maand Ramadan is er heel veel vermeld in de geschriften van
de Islam, met name in de hadiesboeken, de verzamelingenbundels van de gezegden
van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem). Deze overleveringen
illustreren hoe de grondlegger van de Islam, de Heilige Profeet Mohammad (vrede
zij met hem) de laatste tien dagen van de Ramadan doorbracht.


 


Hazrat Ayesha, de
echtgenote van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) heeft vermeld
dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) tijdens de laatste tien dagen zich heel
veel beijverde voor het verrichten van gebeden. Zoveel moeite had zij hem nog
nooit eerder zien doen (
Bron: Muslim Kitabul I'tikaaf). De Heilige Profeet (vrede zij met hem) bleef soms de hele nacht huilend
smeken tot God terwijl hij zich ter aarde neerwierp. Hazrat Ayesha zegt dat precies
hoe een kleed op de grond gespreid ligt (zonder dat het beweegt), evenzo wierp
de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zich op de grond voor smeekgebeden tot
God.


 


Een keer stond
Hazrat Ayesha (moge God welbehagen in haar hebben) in de late avond op en vond de
Heilige Profeet (vrede zij met hem) niet in bed. Zij besloot op zoek naar hem
te gaan en bezocht enkele huizen in de omgeving, maar de profeet was er niet
daar. Op weg naar haar huis zag zij 'iets' op een verlaten plekje.
Toen zij dichterbij ging, zag zij dat het de Heilige Profeet (vrede zij met hem)
was, diep verzonken in gebed. Zij zegt dat de profeet zodanig diep, nederig en
intens aan het bidden was, dat je duidelijk een geluid uit zijn lichaam kon
horen alsof zijn botten aan het koken waren.


 


Dit is de wijze waarop
de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zijn gebeden gedurende de laatste tien
dagen van de Ramadan verrichtte. Hazrat Ayesha (moge Allah welbehagen in haar
hebben) is getuige geweest van de speciale gebeden van de Heilige Profeet (vrede
zij met hem) die hij tijdens de vastenmaand Ramadan verrichtte. Het is moeilijk
om precies aan te geven hoeveel de Heilige Profeet (vrede zij met hem) tijdens
de Ramadan heeft gebeden, want hij verrichtte zijn gebeden in eenzaamheid en stilte.


 


In een andere overlevering
vertelt Hazrat Ibne Abbas (moge Allah welbehagen in hem hebben) dat de Heilige
Profeet (vrede zij met hem) in de laatste dagen van de Ramadan de meest milddadige
persoon was en zette zich in om anderen voordelen te bezorgen. Hij vertelt
verder dat wanneer engel Gabriël in de Ramadan de Heilige Profeet (vrede zij
met hem) had bezocht, gaf de profeet veel meer dan in normale dagen uit. Engel
Gabriël bezocht de profeet in de vastenmaand iedere avond en herhaalde met hem
de reeds geopenbaarde delen van de Heilige Qor’aan. Nadat engel Gabriel hem had
bezocht, nam zijn snelheid in het goed doen aan de medemens als een rukwind toe (Bron:
Bukhari Kitabus Saum)


 


De vastenmaand is
de maand waarin God heel dicht bij zijn dienaren komt en waarin het opvolgen
van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) wordt vereenvoudigd. Voor iedere
moslim in het bijzonder is van belang om van deze gelegenheid die door de maand
ramadan wordt geboden nuttig gebruik te maken.


 


Hazrat Ibne Umar (moge
Allah welbehagen in hem hebben) heeft verteld dat de Heilige Profeet (vrede zij
met hem) zei: "God houdt vooral van de goede daden die verricht worden in
de laatste tien dagen van de Ramadan. Wellicht is er in deze tien dagen veel
meer zegeningen dan daarbuiten"
(Bron: Musnad Ahmad
bin Hambal).


 


Voor de laatste
tien dagen van het vasten heeft de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem)
drie simpele gebeden (zikr) geleerd:


1. La ilaha illallaah: Er is geen God behalve Allah


2. Allaho Akbar: Allah is groot


3. Alhamdolillaah: Alle lof behoort aan Allah toe


 


Zikr
betekent letterlijk 'vermelden' en zijn devotionele handelingen in de
Islam waarin korte zinnen of gebeden herhaaldelijk in stilte worden gereciteerd
of met luide stem. Zikr heeft meer het karakter van meditatie.


 


In het bijzonder
dienen alle moslims deze drie gebeden veelvuldig op te zeggen en beijveren om
zoveel mogelijk goed te doen. Ware goedheid brengt een zodanige verlichting in
de mens teweeg, net zoals de zonlicht de duistere aarde verlicht. Ware goedheid
is die welke nooit meer verdwijnt nadat het is gemanifesteerd.


 


Moge de Almachtige
Schepper een ieder van ons in staat stellen om ware goedheden te verrichten en anderen
daarmee onmetelijke en duurzame voordelen te bezorgen... Amien!


 


Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap Suriname


Ephraimszegenweg 67
- Paramaribo


E-mail: jamaat_ahmadiyya@hotmail.com


Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September