Stoelgeleerde Makka uit Nederland zoveelste 'vanaf de wal praatje'
26 May, 11:26
foto


Makka ergert zich eraan dat de in slaap gevallen moederbank wordt verschoond en opgekrikt. Het is hem een doorn in het oog dat er eindelijk daden worden gesteld en dat jong en kundig kader nu aan het roer kan staan, en mag rekenen op ondersteuning in de RvC van ruim-ervaren grondleggers binnen het Surinaamse bedrijfsleven. Dat is zijn frustratie, maar zijn bijten gebeurt met ongelijke maatstaven. 

Wat is Makka zijn probleem dat meneer Gersie moest plaatsmaken, terwijl hij constateert dat de geldzending een perikel bleef onder het bewind van ex-governor Gersie en dat tijdens die zelfde periode de koers steeg? In de economie van Suriname vonden zaken plaats die scherp onder de invloeden van de internationale grondstoffenmarkten stonden. Maar Makka bespreekt niet de economie, althans hij analyseert niet de economische en monetaire ontwikkelingen. Neen, hij doet aan piki piki plei om bepaalde personen te willen bespreken. Een schuldvinger met willekeur en zonder grondslag; dat is zuiver politiek bedrijven.

Waarom zegt Makka niet dat sinds de nieuwe governor Van Trikt en zijn team aantraden er tal van werkelijke stappen en mijlpalen worden behaald:
1. Kwalitatieve gesprekken in Nederland met de Nederlandse bank waardoor boven water komt dat de opgegeven reden voor het vasthouden aan beslaglegging op het geld allang schijn is. Deze vaststelling doet de deur open om een klaagschrift te kunnen indienen bij de rechtbank ten gunste van Suriname, wat door een team van Surinaamse en Europese advocaten ter hand wordt genomen. Deze rechtelijke stap zal erom gaan om minstens drie gebreken/misstappen van het OM te kunnen toetsen: a. de rechtmatigheid van de aanhouding, b. de rechtmatigheid van de voortduring van de aanhouding, en c. het al dan niet proportioneel toepassen van internationale AML veiligheidsstandaarden. 

2. Oplossingsgerichte gesprekken met banken over stremmingen in het wissel- en betalingsverkeer die zijn ontstaan als gevolg van de contante US-dollar schaarste, waarbij als eerste actie de soepele opnames van euro’s is gestimuleerd, tevens de bankkosten zijn verlaagd en kort erna is overgegaan op gaande dekking van de publieke en bedrijfsmatige deviezenvraag met deze euro’s. Hierdoor wordt de druk op de US-dollar aanzienlijk verlicht.

3. Professionele en facilitaire ondersteuning vanuit de moederbank aan het National Risk Assessment. Faciliteiten en staf van de Bank worden ten volle beschikbaar gesteld aan dit belangrijk proces voor ons land. Samenwerking met de andere Surinaamse stakeholders is met een scherpe focus en niemand ontzeggend.

4. Belangrijke afspraken omtrent de monetair fiscale handelingen met de overheid, en hierover duidelijk naar buiten tredend. In deze communicatie blijkt dat beide partijen zich committeren aan de Bankwet, maar ook vooruitblikken en modernisering voor te staan. In een belangrijk beleidstechnisch coördinatieorgaan zitten het hoogste management van de Bank en het Ministerie van Financiën. Stuk voor stuk personen met een rijke ervaring op monetair en fiscaal gebied binnen en buiten Suriname. 
 
Makka heeft een gekleurde bril op
- De egards van de minister van Financiën om niet vooruitlopend op nog te nemen besluiten, die bovendien niet door hemzelf worden genomen; om daaraan voorafgaand geen uitspraken te doen over een hooggeplaatste functionaris ziet hij als leugens vertellen.
- De zorgvuldigheid van de minister van Financiën om de hooggeplaatste functionaris verbeterkansen maar ook verweerkansen te geven wordt getart en liever hanteert Makka splijtzwammen en galgen.
- Het vertrouwen uitgesproken door de Vereniging van Bankiers en afgegeven door het cambio’s platform aan de nieuwe leiding van de moederbank is beangstigend voor Makka, zo veel dat hij eigenlijk de welverdiende pensionering van Dr. Caram zou willen terugdraaien?
- De drive en professionaliteit die is teruggekeerd op de Bank ziet Makka liever afglijden naar het stenen tijdperk. Hoeveel bemoeit hij in interne zaken waar hij geen weet over heeft. 
- Misschien kan Makka aangeven wat hij managed in Nederland als 'Manager op het ministerie van Financiën van Nederland'. Misschien doet hij aan time management om in de tijd van de baas (basi) te schrijven over Suriname, vanuit duizend mijlen afstand. Hoe lang terug heeft Makka op Surinaamse bodem enige daad van arbeid verricht? Kan hij concreet aangeven welk resultaat daarvan overeind staat? En generaties na hem zal kunnen dienen. Schrijven op Nederlands grondgebied, in de Nederlandse baas zijn tijd legt veel zoden aan de Surinaamse dijk hier, denkt hij waarschijnlijk.

Sandra Day

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September