Op Wereld Bijendag: Maak bestuiver vriendelijke keuzes
20 May, 23:07
foto
Coördinator Bijenteelt, Mohamed Khodabaks(1e links), heeft in het Clevia Park een presentatie gehouden over honingbijen. (Foto: Min. LVV via NII)


De wereldwijde achteruitgang van de bijenpopulaties vormt een ernstige bedreiging voor een grote verscheidenheid aan planten die cruciaal zijn voor het welzijn van de mens en het levensonderhoud. Landen zouden meer moeten doen om onze belangrijkste bondgenoten te beschermen in de strijd tegen honger en ondervoeding, zo benadrukte de FAO vandaag tijdens World Bee Day.

 

Bijen en andere bestuivers nemen in veel delen van de wereld in rap tempo af. Dat komt grotendeels door intensieve landbouwpraktijken, monocultuur, overmatig gebruik van landbouwchemicaliën en hogere temperaturen in verband met klimaatverandering, die niet alleen de oogst, maar ook de voeding beïnvloeden. Als deze trend aanhoudt, zullen voedzame gewassen zoals fruit, noten en veel groenten in toenemende mate vervangen worden door stapelgewassen zoals rijst, maïs en aardappelen, wat uiteindelijk resulteert in een onevenwichtige voeding.

"Bijen worden bedreigd door de gecombineerde effecten van klimaatverandering, intensieve landbouw, gebruik van pesticiden, verlies van biodiversiteit en vervuiling", zei FAO-directeur-generaal Jose Graziano da Silva in een videoboodschap in verband met de World Bee Day van dit jaar. "De afwezigheid van bijen en andere bestuivers zou koffie, appels, amandelen, tomaten en cacao teniet doen, om maar een paar gewassen te noemen die afhankelijk zijn van bestuiving. Landen moeten overschakelen naar meer bestuiver-vriendelijk en duurzaam voedselbeleid en -systemen."

In zijn boodschap drong Graziano da Silva er bij iedereen op aan bestuivervriendelijke keuzes te maken. "Zelfs door bloemen thuis te planten om de bijen te voeden, draagt bij aan deze inspanning."

Bijen en andere bestuivers zoals vogels en vleermuizen beïnvloeden 35 procent van de wereldwijde productie van gewassen, verhogen de productie van 87 van de meest toonaangevende voedingsgewassen wereldwijd, plus veel van planten afgeleide geneesmiddelen. Ongeveer twee derde van de gewassen die de wereld voeden, is afhankelijk van bestuiving door insecten of andere dieren om gezond fruit en zaden voor menselijke consumptie te produceren. Bestuiving heeft voordelen voor de menselijke voeding, waardoor niet alleen een overvloed aan fruit, noten en zaden wordt geproduceerd, maar ook meer variatie en een betere kwaliteit.

In Suriname is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verantwoordelijk voor de bijenteelt. Suriname telt op dit moment 40 actieve imkers. Echter is de hoeveelheid lokaal geproduceerde honing onvoldoende voor de behoefte die er is.

Het Clevia Park heeft met het oog op World Bee Day 'bijen en honing' als thema geïntegreerd in zijn reguliere activiteiten. Ook coördinator Bijenteelt, Mohamed Khodabaks, heeft zijn bijdrage geleverd met een presentatie over honingbijen.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September