Geestelijke leiders en ABOP op één lijn
19 May, 07:22
foto
ABOP-aanhangers tijdens de bijeenkomst met geestelijken zaterdag in het partijcentrum aan de Keizerstraat.


Enkele geestelijke leiders hebben zaterdag met hun handtekening onder een samenwerkingsdocument blijk van ondersteuning gegeven aan de politieke partij ABOP. Dit gebeurde onder belangstelling van enkele honderden gelovigen in het ABOP partijcentrum aan de Keizerstraat. Hiermee is ook het sein gegeven dat deze grote groep gelovigen op één lijn staan met de ABOP. De partij mag rekenen op hun ondersteuning.

Op initiatief van Waldo Jeso, geestelijk leider en ondervoorzitter van de ABOP, is besloten om dit keer nauw samen te werken met verschillende christelijke organisaties en geestelijke leiders. Het gaat om ruim twintig leiders. Op de bijeenkomst waren aanwezig christenen van verschillende denominaties zoals de EBG, RK, Adventisten en Volle Evangelie om de ABOP de geestelijke begeleiding te geven volgens de Bijbelse principes. In een bomvolle partijcentrum is onder luid gejuich de overeenkomst getekend samen met partijvoorzitter Ronnie Brunswijk. Er werd gezongen en met lofprijzing als ook optredens werd de dag verder gevuld. De christenen zijn enthousiast, maar tevens ook kritisch. Deze overeenkomst houdt onder andere in dat de christenen op elk niveau in de leiding vertegenwoordigd moeten zijn om zo verzekerd te zijn van een stem in de partij. Toenemende criminaliteit en moreel verval zijn aan de orde van de dag. De geestelijken willen op hun geëigende manier helpen dit in te dammen.

Er waren verschillende sprekers onder wie de voorzitter Brunswijk, Paul Abena, Fidelia Grant-Galon en pastor Humphrey Toby. Grant-Galon gaf onder andere aan dat wanneer christenen werken, ze voor God werken. Om de boodschap na vandaag mee te nemen is het volgens haar belangrijk te weten hoe er wordt gecommuniceerd om mensen niet te krenken. Politiek gebruikt namelijk leugens om aantrekkelijk te blijven, stelde zij.

Volgens Jeso wordt verwacht dat de mensen zich massaal aansluiten om via principe en vertrouwen ondersteuning te geven aan de partij die het land verder moet leiden. Er is op weg naar de organisatie van dit geheel een sneeuwbaleffect ontstaan en melden kerken en gemeenten zich landelijk aan bij deze ABOP geestelijke ondersteuners. 

Brunswijk was zichtbaar blij met deze dag wat hij noemt een grote en bijzondere ondersteuning. Hij gelooft dat deze ondersteuning van God komt en dat hiermee de ABOP beweging nu niet meer te stoppen is.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September