Buza: Artikel 8 dialoog met Europese Unie constructief
16 Apr, 01:34
foto
Deelnemers aan het dialoog binnen de partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische (ACP) landen. (Foto: Buza/NII)


De artikel 8 dialoog binnen de Cotonou partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) landen is in constructieve sfeer verlopen. Er is overleg gepleegd over de politieke en economische aangelegenheden in Suriname en in de Europese Unie, consulaire aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking. Dit zesde politieke overleg heeft geresulteerd in een gezamenlijke persverklaring.

Aan het overleg hebben vertegenwoordigers van diverse ministeries en instanties onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken (Buza) en met de participatie van de minister van Handel, Industrie en Toerisme, deelgenomen. De delegatie van de Europese Unie bestond uit vertegenwoordigers van diverse lidlanden.

Er is ook gesproken over de voortzetting van de relaties tussen de ACP en EU na het aflopen van de Cotonou Overeenkomst in 2020. Er is circa 36 miljoen euro gecommitteerd in de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Suriname. Een groot aantal projecten op het gebied van de agrarische sector (verbetering markttoegang voor agrarische producten), infrastructuur (water en elektriciteitsinstallaties), milieu, drugsbestrijding, juridische samenwerking en het versterken van de capaciteit van ngo’s, is al goedgekeurd of in uitvoering.

Er zijn ook bilaterale gesprekken geweest. Suriname heeft onder meer aan de orde gesteld het visumvrij reizen in de landen onder het Schengen Verdrag. De Europese Unie zal deze materie ter bespreking voorleggen aan de relevante organen, meldt de voorlichting van Buza, via het Nationaal Informatie Instituut.