Krijgt premier Modi nog een termijn van 5 jaar?
24 Mar, 14:42
foto
De Indiase premier Narindra Modi. (Foto: The Financial Express)


Over enkele weken beginnen in India de verkiezingen voor een nieuw parlement, waaruit mogelijk een nieuwe centrale regering gevormd zal worden. Velen vragen zich af of premier Narendra Modi en zijnBharatiya Janata Party (BJP) herkozen zullen worden. Tijdens de 2014 verkiezingen noemde Modi zichzelf een Chowkidar, een wachter die de belangen van de Indiase kiezers zou bewaken en veiligstellen. Hij en zijn BJP boekten een overweldigende meerderheid, zij wonnen 282 van de 543 zetels in het parlement. Zijn belangrijkste opponent, Rahul Gandhi, van de Congrespartij heeft aan deze slogan spottend de opmerking toegevoegd Chowkidar chor hai (= de wachter is een dief), gebaseerd op beschuldigingen dat Modi’s regering corruptie pleegde bij de aankoop van Franse Rafale gevechtsvliegtuigen.

De meningen van politieke analisten voor tweede termijn voor Modi zijn verdeeld. Zijn leiderschap in de periode 2014 - heden is volgens sommigen besmeurd met controverses, hij wordt bejubeld, maar tegelijkertijd ook sterk bekritiseerd. Modi’s belangrijkste belofte tijdens de campagne van 2014 was een grote transformatie van de Indiase economie. Die belofte heeft de BJP niet kunnen waarmaken. Een corruptievrije regering, een inclusief India, clean government, 10 miljoen nieuwe jobs per jaar en de groei van het inkomen van de boeren tegen 2022 zijn een verre droom gebleven. Zijn belofte achhe din aane wale hain (=goede tijden zijn in aantocht) zijn niet uitgekomen. En in India vergeten kiezers niet wat politici beloven. Wie zijn beloften niet nakomt, kan meedogenloos worden afgestraft bij verkiezingen!

Volgens Sudha Pai, een politieke wetenschapper, is de Modi regering veel hype i.e. veel opgeschroefde reclame en propaganda, want de meeste beloftes zijn niet nagekomen. De agrarische sector is aan het sukkelen, het werkloosheidspercentage is gestegen, het fiscale tekort is toegenomen en de Indiase samenleving is meer dan ooit gepolariseerd.

Een serie van structurele, economische hervormingen zoals de goederen en dienstenbelasting en de demonitisatie waarvan veel verwacht werd, veroorzaakte een ontwrichting van de economie. De demonitisatie die in november 2016 werd geïntroduceerd, was bedoeld om illegaal geld zichtbaar te maken. Maar in 2017 maakte India’s Centrale Bank bekend dat bijna al het zichtbaar gemaakte geld weer in het systeem terug was gekomen. Geld tot een waarde van 235 miljard dollar was op banken gestort, hetgeen betekende dat er, of geen significant zwart geld was of dat de geld-hamsteraars een weg hadden gevonden om het grootste deel van hun zwart geld te legaliseren.

Modi verkocht het idee van de demonitisatie als een daad waar de armen van zouden profiteren. Maar de uitkomst was volgens politiek analist, M.K. Venu, een kolossale mislukking, terwijl deze maatregel de informele economie van het land tot een stilstand bracht en remmend werkte op de economische groei. Al de grote aangekondigde economische projecten zoals: Make-in-India, Digital India, Skill India en Smart Cities kregen niet de beloofde steun van het regeringsbeleid.
Volgens een andere politiek analist, Manish Puri, is de regering er niet in geslaagd het zakenmilieu in India te verbeteren. Lokale en buitenlandse investeerders hebben terughoudend gereageerd op het economisch beleid van Modi. Vanwege de vele niet nagekomen beloften lanceerde oppositieleider Gandhi, de slogan India 'betrayed'.

De BJP-topper, Arun Jaitley, die ook minister van Financiën is, verwerpt de kritieken op het beleid. Volgens hem zijn de BJP prioriteiten duidelijk, wat wij nu moeten doen is consolidatie van het beleid en de programma’s die in uitvoering zijn. Volgens Jaitley is premier Modi een sterke leider die appelleert aan de massa’s. Zijn vermogen om India te veranderen worden mondiaal erkend. Zijn integriteit, zijn duidelijke richting voor het land en zijn durf om stappen te nemen in het grotere algemeen belang maken dat de BJP een natuurlijk politiek voordeel heeft over andere partijen.

Groei van Hindoe nationalisme
De toename van de religieuze intolerantie heeft het imago van de BJP en van premier Modi in de afgelopen vijf jaren bezoedeld. Geweld tegen Moslims, aanvallen op dissidenten, liberale activisten en de marginalisatie van lage-kasten Hindoes zijn ernstig bekritiseerd geworden door nationale en internationale organisaties. De rechtse Hindoe groepen die in het verleden weinig invloed hadden op de Indiase samenleving zijn extreem invloedrijk geworden sedert de overwinning van Modi. Gedwongen conversies van Moslims en Christenen tot het Hindoeïsme zijn toegenomen.“Wij voelen dat het idee van een inclusieve, seculiere India wordt bedreigd, Haat en vrees verschijnen dreigend aan de horizon en de BJP propageert deze divisies zegt de dichter en sociaal activist,Gauhar Raza.

Volgens Shashi Tharoor van de Congrespartij en een voormalig assistent-generaal bij de Verenigde Naties ontketende de BJP krachten van intolerantie, haat en onverdraagzaamheid in India. “Zij hebben de economie mismanaged, zij konden ten minste de sociale structuur i.e. de communale harmonie in het land hebben beschermd. Maar zij hebben de ziel van India verwond en gekrenkt, van zulk een atmosfeer was er in het verleden geen sprake,” aldus Tharoor.

Dus de meningen of Modi nog een termijn krijgt zijn verdeeld. Ook de waarzeggers en astrologen zijn verdeeld. De Vedische astrologie is big business in India, vandaar dat ook geluisterd wordt naar hun visies. Alle zakenlui, politici en Bollywood sterren hebben hun eigen astrologen die de juiste momenten moeten bepalen voor hun acties, De transgender astrologe Zoya Lobo voorspelt een overwinning voor Modi. Ook de populaire astrologe Larra Shah ziet een overwinning voor Modi, weliswaar met een geringer aantal zetels. Maar volgens Raj Kumar Sharma zal Gandhi de verkiezingen winnen omdat de planeten gunstig op lijn liggen voor hem. Hij denkt dat verkiezingen erg onrustig zullen zijn omdat zij op een ongunstig moment zijn aangekondigd, met name, toen de zon onderging in plaats van toen zij opkwam en hij ziet ook meer geweld tussen India en Pakistan.

Nationale en economische ramp?
Het is dus niet zeker of Modi een tweede termijn krijgt. Eind 2018 verloor zijn partij de verkiezingen in de belangrijke deelstaten; Chhattisgarh; Madhya Pradesh en Rajasthan. Dat had premier Modi niet verwacht, zijn partij was in Chhattisgarh gedurende 15 jaren onafgebroken aan de macht. In 2004 verloor de BJP ook ondanks dat het heel goed ging in India. De slogan toentertijd was India Shining, maar de toen 80 jarige zeer hoog aangeschreven staatsman, Atal Bihari Vajpayee, verloor van de toenmalige 58 jarige Congresleider Sonia Gandhi. Er is onder BJP gelederen thans vrees voor herhaling, want nu staat een 69-jarige Modi tegenover een 49-jarige Gandhi. In India appelleren oude politici niet zonder meer aan de jongeren.

Echter, de charismatische Modi blijft populair, hoewel hij voor een enorme uitdaging staat om zijn eclatante overwinning van 2014 te herhalen. Zijn paradepaard om miljoenen jobs te creëren zijn een illusie gebleken, in 2018 solliciteerden 19 miljoen personen voor 63000 banen bij de Spoorwegen. 65 % van de Indiase bevolking is jonger dan 35 jaar, bij een teruggevallen economische groei van minder dan 8% is het niet mogelijk om per maand 1 miljoen jobs te creëren zoals Modi had beloofd. Het percentage van vrouwen op de arbeidsmarkt is ook gedaald, van 38.7% in 2005 naar 28.6% in 2017. Volgens India Today van 11 maart wees een recente peiling dat de werkloosheid de belangrijkste zorg is voor de kiezers
Volgens een andere krant is de werkloosheid thans het hoogste sinds 1970, maar die cijfers worden zoveel als mogelijk geheim houden.

De waarheid altijd eerste slachtoffer in strijd
Maar de in februari jongstleden opgelaaide strijd tussen de twee nucleaire machten heeft de BJP in de kaart gespeeld. Volgens India werd een konvooi Indiase soldaten in Pulwama in bezet Kashmir overvallen waarbij 40 doden vielen. Als reactie voerde de Indiase luchtmacht een pre-emptive aanval uit op Pakistaans grondgebied, die in India zeer werd bejubeld en wordt gezien als moed, onbevreesdheid en doortastendheid van premier Modi.

De bejubeling werd wel getemperd toen Pakistan de neergeschoten en gevangen genomen Indiase piloot bijna direct vrijliet. Premier Imran Khan begreep dat hoe langer de Indiase piloot in Pakistan gevangen bleef des te meer stof zou Modi hebben om zijn achterban tijdens zijn verkiezingscampagne op te zwepen en de verkiezingen te winnen. Dat ziet Pakistan liever niet.

Binnen India zelf zijn er nu ook stemmen, zoals die van een belangrijke politicus, Ram Gopal Varma, de leider van de Samajwadi Partij, die denkt dat de aanval op Pulwama een samenzwering was waarbij Indiase soldaten zijn opgeofferd om stemmen te winnen. Volgens Gopal Varma zal, als een niet BJP-regering in juni aanstaande aantreedt de juiste toedracht van de Pulwama aanval naar buiten komen.

Rudie Alihusain