President: Ontevredenheid binnen leger wegwerken
23 Mar, 00:00
foto
President Desi Bouterse, tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten, inspecteert de troepen in de Memre Buku kazerne. (Foto: Raoul Lith)


De nieuwe legerleiding heeft als taak om ontevredenheid bij de defensieorganisatie weg te werken. Het Nationaal Leger moet teruggebracht worden naar de staat waarin het was. Verder moet er discipline, kunde en expertise zijn in het leger. De regering verwacht dat het Nationaal Leger goed getraind is en paraat is om zijn grondwettelijke taken te allen tijde uit te voeren. Het leger moet de regering ook bijstaan in de ontwikkelingsgerichte plannen. Dit zei president Desi Bouterse na de installatie van de nieuwe legerleiding onder commando van bevelhebber, kolonel Robert Kartodikromo.

Bouterse voerde aan dat afgelopen perioden veel consultaties zijn geweest binnen alle geledingen van het leger. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat er allemaal gedaan moet worden. Belangrijk is dat er nu een nieuwe legerleiding is die de zaken die besproken zijn, zal aanpakken. Met het leger wordt geen politiek bedreven, maar het is wel een politiek instrument om strategische doelen te behalen. Het leger wordt ingezet om ontwikkelingsplannen te realiseren, stelde de president die ook de opperbevelhebber is van de strijdkrachten.

De president merkte op dat ondanks de schaarse middelen het leger de uitdagingen die er zijn, moet aangaan. Hij vroeg het Nationaal Leger om zich niet uit het veld te laten slaan door negatieve beoordelingen, waarbij doorzettingsvermogen, vaderlandsliefde, discipline en ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, niet worden meegenomen. Hij merkte op dat het gaat om een leger dat een revolutie en een burgeroorlog heeft meegemaakt.

De legerleiding zal de ondersteuning van de regering krijgen. Bouterse benadrukte dat niet het materieel, maar het menselijk kapitaal de belangrijkste schakel is. Er moet aandacht besteed worden aan het personeel, waarbij ruimte voor groei en discipline belangrijk zijn. De weinige middelen moeten effectief worden ingezet. Er is veel gesproken de afgelopen maanden. Nu is het de tijd om zaken aan te pakken. Zaken die niet thuishoren in het leger, moeten worden afgebouwd. Met het nieuwe team straalt een nieuwe geest. Het leger moet de grondwettelijke taken serieus nemen. De president is ervan overtuigd dat zaken goed komen. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de legerleiding.

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June