Subh Holi, omdat geluk en ontwikkeling mens centraal staan
21 Mar, 14:29
foto


Het daadwerkelijk decentraliseren van het bestuur is een van de instrumenten om Surinamers tot in de uithoeken van ons land zeggenschap te geven over hun eigen leven. Dat zou een enorme overwinning betekenen op de oude koloniale manier van besturen, waarbij alles vanuit Paramaribo moet gebeuren, door mensen uit Paramaribo. Het verwijt van de PALU aan het huidige bestuur van het land is dat zij op de oude voet doorgaat terwijl men in ‘de vorige eeuw’ had aangegeven het bestuurlijke systeem van het land te willen vernieuwen. Die vernieuwing zou politiek gezien nog steeds gelden als modern, progressief en democratisch.

Nu de huidige regering onder leiding van de NDP kan rekenen op een ruime meerderheid heeft zij werkelijk de gelegenheid om te doen wat zij ooit heeft gezegd. En wat zien wij?
Afwisselend in de rol van president en partijvoorzitter, trekt het staatshoofd door het land en raakt elke keer weer verbaasd door de omstandigheden waarin de door hem ‘centraal gestelde mens’ moet leven. De verbazing is zo groot, dat de NDP-voorzitter wel van de bevoegdheden van de president gebruik moet maken, om straten direct te laten asfalteren, basiszorgkaarten uit te delen, scholen aan te pakken, pakketten uit te delen enz. Met ‘30 jaar ervaring in kennisdeling en opbouwwerk’ zou het Surinaamse volk wel mogen rekenen op structurele bestuurlijke vernieuwingen, waarbij men niet eerst tot het niveau van bedelaar hoeft af te dalen om dan pas te kunnen genieten van een basisvoorziening van de overheid. Ook de oude politiek deelde in zijn glorietijden goedkope bakeljauw uit aan het volk.

Met een absolute meerderheid in DNA, zou de NDP ons land geheel naar eigen inzichten kunnen aansturen. Waarom is van de inzichten ten aanzien van bestuurlijke vernieuwingen zo weinig terug te zien in de ad hoc acties van de regering? Waarom hebben de RR en DR nog steeds geen handvatten om de lokale vraagstukken aan te pakken? Waarom is het decentralisatieproces tijdens deze regering volledig stil komen te liggen? Waarin moet Suriname die ‘30 jaar kennisdeling en opbouwwerk' terugzien?

De PALU is zeker niet alwetend. De PALU doet op basis van studie van de samenleving haar best om zoveel mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land. Hierbij is samenwerking met een ieder noodzakelijk en is het met overgave en daadwerkelijk betrekken van het volk bij het bestuur van het land, een conditio sine qua non. Wat de PALU-kaderleden ook heel goed weten is, dat ontwikkeling alleen duurzaam kan zijn als de verdiensten uit die ontwikkeling worden gebruikt voor de ontwikkeling van het gehele volk, geen enkele groep uitgezonderd. Ze weten ook dat we gelijke kansen moeten creëren voor iedereen in de samenleving en dat haar kennis en streven niet afhankelijk is van een toevallige voorzitter van de PALU.

Het gaat er niet om dat wij wie dan ook onaangenaam wensen te zijn. Maar als verantwoordelijke partij kunnen wij echter niet anders dan de verantwoordelijke beleids- en plannenmakers op hun verantwoordelijkheden te wijzen. In de actuele Holi-sfeer roepen wij een ieder op om inderdaad de leiding van het goede te accepteren en ons in te zetten om het goede te bewerkstelligen in harmonie en samenwerking. Subh Holi.

Jim Hok
PALU-voorzitter

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June