Procureur-generaal: OM is on the move
24 Feb, 00:00
foto
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday spreekt het Hof van Justitie toe. Zeven nieuwe rechters zijn vrijdag geïnstalleerd tijdens een bijzondere openbare zitting. (Foto: Raoul Lith)


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft aan het Hof van Justitie meegedeeld dat het Openbaar Ministerie (OM) 'on the move' is. Met de nieuwe vormen van criminaliteit en de introductie van meerdere wetgevingsproducten, ziet het hoofd van het vervolgingsapparaat het takenpakket ook toenemen en is versterking van het team van leden van het OM noodzakelijk. Dit zei Baidjnath Panday vrijdag bij de installatie van zeven nieuwe rechters tijdens een bijzonder openbare zitting.

De pg is het hof erkentelijk dat het verzoek van de commissie VIO (opleiding voor vervolgingsambtenaren) werd gehonoreerd en een aanvang is gemaakt met de inkijkstage in de strafsector. Door het Hof van Justitie zijn vijf rechters aangewezen om als mentoren te fungeren. Na de theoretische vorming zullen de VIO-kandidaten bij enkele politie-onderdelen en externe forensische deskundigheidsgebieden praktijk stages lopen. Ook wordt er volgens de pg gewerkt aan een buitenlandse inkijkstage.

Badjnath Panday gaf aan dat de gedachte leeft om in de hiërarchische opbouw bij het OM een nadere classificering tot stand te brengen. Dit zal worden uitgewerkt waarna er voorstellen gedaan zullen worden aan de minister van Justitie en Politie. Een herziene classificatie zal volgens de pg kunnen bijdragen tot een betere carrière ontwikkeling van vervolgingsambtenaren.

De pg deelde mee dat er vervolgingsstapjes zijn gezet in het verbeteren van de bedrijfsvoering van het OM middels het aanstellen van een waarnemend manager bedrijfsvoering. Tegelijkertijd worden diverse functies beschreven zodat er een wijziging kan optreden in de organisatie structuur van het OM met het oog op verbetering in de sturingsfuncties naar de administratieve geledingen van de organisatie.

Raoul Lith

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May