'Waarheid zal ook André Th. Misiekaba vrij maken'
12 Feb, 11:32
foto
Hans Breeveld
(Politicoloog)


Stomverbaasd hoorde ik op maandag 11 februari de heer André Misiekaba via de radio mijn naam noemen. Volgens hem zou ik – out of a blue sky – van mening zijn veranderd ten aanzien van het verbieden van pre-electorale combinaties. Dagen geleden hoorde ik Misiekaba reeds zeggen dat deskundigen plotseling van mening zijn veranderd over dit onderwerp - of woorden met die strekking. Ik voelde mij niet aangesproken, dus reageerde ik niet. Wanneer de heer Misiekaba mij nu van inconsistentie beschuldigt dan vind ik dat een brug te ver.

Overigens is er niets mis mee om na verloop van tijd een mening te herzien over een onderwerp. De omstandigheden kunnen zijn gewijzigd. U groeit en ontwikkelt zich, u wordt wijzer en verstandiger. U hebt uw hand kunnen leggen op nieuwe informatie.
Maar ik heb ten aanzien van het onderwerp pre-electorale combinaties nog geen reden gehad om van mening te veranderen. Overigens ben ik ook gehoord door de Presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel. Met reden omkleed heb ik daar aangegeven, waarom ik geen voorstander ben van de pre-electorale combinaties.

Column
In een column op Starnieuws d.d. 6 februari sprak ik mijn bezorgdheid uit over de wijze waarop de huidige regering een verbod wil instellen op pre-electorale combinaties. In deze column besprak ik enkele argumenten die door de voorzitter van de commissie van rapporteurs naar voren waren gebracht in DNA. Ik vind deze namelijk niet steekhoudend. Waarschijnlijk in een ziekelijke zucht mij te attaqueren gaat Misiekeba eraan voorbij dat ik in het begin van de column reeds schrijf: “Zelf heb ik niet zoveel op met Pre-electorale combinaties”. Verder schrijf ik dat het niet van behoorlijk en voorspelbaar bestuur getuigt als men – haast eenzijdig – de verkiezingswetgeving wijzigt, nota bene met de verkiezingen in het zicht.
Ik ben dus geen tegenstander van het opheffen van pre-electorale combinaties. Het gaat mij echter om de argumenten die daarbij gebruikt worden en het tijdstip waarop.

Wetgeving
Wij moeten ons als volk hoeden voor gelegenheidswetgeving. Stel dat het de NDP lukt nog vóór de verkiezingen enkele regels en wetten te veranderen en dat des ondanks geen meerderheid krijgt. Er komt een en andere regering die de wetten en regels terugdraait naar de situatie van vóór de verkiezingen. We zouden ons dan niet alleen nationaal, maar ook internationaal belachelijk maken. Maar nog belachelijker zal dat worden, wanneer dezelfde partij – als de vooruitzichten zich voor haar niet zo gunstig lijken – zij zelf weer zou pleiten voor de invoering van pre-electorale combinaties. Ik pleit daarom voor een integrale aanpak, met zo groot mogelijke consensus, voor het wijzigen van onze verkiezingswetgeving. Bij wetgeving moet onder andere zoveel mogelijk inclusiviteit worden betracht. Het zoveel mogelijk betrekken van alle belanghebbenden. Maar ook moeten de verschillende meningen serieus meetellen.

Exclusiviteit leidt tot dictatuur van de meerderheid
Maar zeker is voorspelbaarheid een element dat niet uit het oog verloren moet worden. Na de wijziging van een regel of wet is het belangrijk te weten vanaf wanneer deze in werking gaat. Personen en organisaties moeten voldoende tijd hebben om te kunnen anticiperen op een nieuwe wet en regelgeving.

Waarheid
Tijdens mijn colleges op de Universiteit van Suriname heb ik de heer Misiekaba en de overige studenten van zijn cohorte duidelijk gemaakt dat een essentieel doel van wetenschapsbeoefening is het op zoek gaan naar waarheid. Ik maakte hen o.a. vertrouwd met de inzichten van o.a. de Duitse Socioloog Norbert Elias die bepleit dat wetenschappers mythenjagers moeten zijn; maar zeker geen mythenmakers. Als u een universitaire opleiding hebt genoten laat dat dan niet slechts aan het dragen van een titel blijken, maar onderscheidt u zich intellectueel en moreel ethisch. Wees autonoom in uw denken, gedraag u niet als een jaknikker tegenover uw broodheer.

Zeker moet u zich niet verlagen tot kwaadsprekerij en het moedwillig verdraaien van feiten; ook als vele anderen dat doen. In Exodus 23: 2 las ik: 'Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen'.

Ik denk dat de heer Misiekaba ook weet dat de achtste van de Tien Geboden ons leert: 'Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten'.

De heer Misiekeba mag mij citeren, hij mag mijn attaqueren, maar hij moet dat doen op basis van de waarheid; de waarheid die ook hem vrij zal maken.

Hans Breeveld

Thursday 22 August
Wednesday 21 August
Tuesday 20 August