Bisschop Meye hervat zijn geestelijke functies
22 Jan, 11:18
foto
Bisschop Steve Meye


Bisschop Steve Meye is per 1 januari weer actief in de lokale bediening. Dit meldt het Apostolisch Team van Gods Bazuin Ministries International. Meye had zich enige tijd teruggetrokken nadat een vrouw hem beschuldigd had van aanranding.

In de bekendmaking over de hervatting van zijn werkzaamheden, wordt er geen melding gemaakt over het resultaat van het onderzoek. Het bestuur van Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname en Godsbazuin Ministries International hadden vorig jaar september aangegeven de zaak verder af te zullen handelen volgens Bijbelse normen en waarden.

"Wij willen eenieder geruststellen met de mededeling dat de zaak onze volledige aandacht heeft en dat wij het niet zo zullen laten, opdat het evangelie van het Koninkrijk Gods niet langer gesmaad worde. We beloven eenieder dat wij ons volledig zullen inzetten voor deze zaak, zodat er wederom rust mag zijn in de samenleving.
De Bijbel heeft haar eigen procedures om zaken als deze op te lossen en we zullen die zeker toepassen waar dat nodig is, stond in een bericht dat werd uitgegeven toen Meye zijn geestelijke functies neerlegde.

"Wij danken God voor de nationale en internationale bediening die Hij heeft toevertrouwd aan onze bisschop, en bidden hem verder veel kracht en wijsheid toe," zegt het Apostolisch Team van Gods Bazuin Ministries International.