Vissers scholen zich in waardeketen sector
19 Jan, 02:47
foto
Participanten bezig met een groepswerk tijdens de training over de viswaarde-keten.


Vissers, visverwerkers en leden van het Visserscollectief hebben geleerd de vis-waardeketen te analysen en op zoek te gaan naar waarde toevoegende activiteiten om het inkomen en hun positie in de waardeketen te verbeteren. De vierdaagse training waarin de participanten zijn bijgeschoold, was praktisch gericht.

Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief zegt dat de zeventien participanten meer hebben bijgeleerd dan ze hadden verwacht. Voor de training waren er nog wat twijfels over de moeilijkheidsgraad, aangezien de vissers over het algemeen laag geschoold zijn. Lall vertelt dat de vissers in de mogelijkheid waren de problemen die zij ervaren naar voren te brengen. Er is tijdens de training naar oplossingsmodellen gezocht voor de problemen.

Lall zegt dat de training al een paar jaar werd gepland. Hij is blij dat de fondsen nu verkregen zijn om de bijscholing te doen. Hij heeft de deelnemers opgeroepen hun kennis in het veld te gebruiken, maar ook daar waar nodig. De training heeft ingespeeld op de noodzaak van het visserscollectief voor bijscholing in technieken en vaardigheden over het analyseren van waardeketens en het identificeren van commercieel haalbare marktoplossingen. Ook is er aandacht besteed aan de gendergelijkheid tijdens de training die van 14 tot en met 17 januari is gehouden.

Markttoegang, marktvraag, inputaanbod, technologie, productontwikkeling, management, beleidshervorming en toegang tot financiering, zijn onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de trainingssessies. De deelnemers hebben de training zeer positief ervaren. Lall zegt dat hulp niet altijd van de overheid hoeft te komen. De training is verzorgd door Mark Bos en Jenna Wijngaarde van het Nederlandse Q Point BV en het Capricorn Project in Suriname. Afgesproken is dat er een vervolgtraining komt.

Thursday 22 August
Wednesday 21 August
Tuesday 20 August