Pertjajah Luhur wil weer vestiging DEA in Suriname
18 Jan, 23:12
foto
Paul Somohardjo, fractieleider van Pertjajah Luhur. (Foto: Raoul Lith)


De Pertjajah Luhur (PL) wil een vestiging van de Drugs Enforcement Administration (DEA) in Suriname. Dit heeft fractievoorzitter van Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, aan de orde gesteld tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee. De DEA, is de Amerikaanse overheidsinstantie die zich bezighoudt met drugsbestrijding in binnen- en buitenland.

“We hebben al last van een corruptie-epidemie in het land en een drugsepidemie a la Colombia gaat dit land niet kunnen dragen”, stelt Somohardjo. Hij haalt aan dat president Desi Bouterse het in zijn jaarrede heeft over de drugsproblematiek. Volgens de parlementariër worden drugs een steeds groter probleem in de samenleving. “Er zijn meer drugsverslaafden dan ooit en er worden meer drugsvangsten gedaan dan ooit.”

“We moeten inderdaad met ons allen dit probleem oplossen, maar voorzitter, hoe moeten we dat doen als de korpschef zegt: he can not do the job? Hij zegt: ze kunnen die grote boys niet pakken. Erger nog, hij verwijt het Openbaar Ministerie en op hetzelfde moment zegt de president dat hij geen geloof heeft in de pg.”

De volksvertegenwoordiger vraagt zich af wat voor boodschap hiermee wordt gegeven aan die ‘grote boys’, als zowel de korpschef als de president het Openbaar Ministerie dan wel de procureur-generaal negatief bespreken of verwijten. Somohardjo vindt dat indien de korpschef laat weten dat hij het werk niet aankan, iemand anders moet worden gevraagd die het wel kan.

De PL-fractieleider is blij met het Safe City Project, waarmee het veiligheidsgevoel van de burger wordt vergroot. Echter wil hij van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie meer duidelijkheid over het project. De camera’s zijn voorzien van moderne technologie waarmee profielen van de burgers opgenomen kunnen worden, maar volgens de volksvertegenwoordiger is het nog niet duidelijk hoe de privacy van de burger in acht zal worden genomen.

“Komt er daarvoor een wet? De bescherming van de gegevens van de burger moet gegarandeerd zijn!”, betoogt Somohardjo. Hij wil ook weten hoelang de overheid de camerabeelden mag bewaren en of er een grondwettelijke aanpassing van het recht op privacy zal plaatsvinden. Voorts oppert het Assembleelid de mogelijkheid om de camera’s te gebruiken in combinatie met werkende flitspalen, daar te hard rijden de grootste oorzaak is van verkeersongelukken.