Zeeman: 'Hulde, lof, eer en respect voor Surinaamse volk'
18 Jan, 14:21
foto
Rudolf Zeeman, de nieuwe fractievoorzitter van de BEP. (Foto: Raoul Lith)


“Staat u ons toe dat het Surinaamse volk hulde, lof, eer en respect verdient voor het feit dat het ondanks de macro-economische onevenwichtigheden in combinatie met zware economische klappen van de afgelopen jaren, stand heeft gehouden”. Zo begint de nieuwe BEP-fractievoorzitter Rudolf Zeeman, donderdag zijn speech tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee. Hij is fractievoorzitter nu Celsius Waterberg uit de BEP is gestapt. De BEP heeft nu formeel één zetel in het college.

“In de ons achterliggende perioden zijn wij als samenleving geconfronteerd met de naakte waarheid. Onder meer hebben wij een aantal rake financiële en economische klappen gekend. Deze klappen, in termen van achteruitgang op het gebied van de levensstandaard heeft de samenleving geïncasseerd en tegelijkertijd overleefd, zonder sociale explosies en erupties. Protesten zijn relatief schaars gebleven. Wij tekenen aan dat alle pogingen van opponenten, tegenstanders en andersdenkenden om de regering te destabiliseren en of ten val te brengen letterlijk en figuurlijk bot hebben gevangen bij het volk”, stelt Zeeman.

Volgens macro-economische indicatoren afkomstig van gezaghebbende internationale ratingsbureaus en financiële instellingen begint de ontwikkeling weer op gang te komen, vindt Zeeman. “De inflatie is beteugeld, de monetaire reserve toegenomen, de wisselkoers gestabiliseerd en neemt de werkloosheid af. Wij beseffen en onderkennen dat de samenleving, in het bijzonder de middenklasse en de mofinawan, deze positieve ontwikkelingen nog moeten beleven en dus ook in hun zak moeten voelen”, meent het DNA-lid.

De cijfers zien er volgens Zeeman gunstig uit. “Maar dat we nog steeds in een onzekere tijd verkeren, is een eerlijke constatering. We kunnen ons geen donkere economische wolk meer permitteren. Onze economie kenmerkt zich nog steeds door haar kwetsbaarheid, eenzijdigheid en onvoldoende veerkracht. De zorgen over het vermogen om de schulden terug te betalen bestaan nog steeds. Er is sprake van een ongunstige schuldbalans, ook bij veel gezinnen”. Zeeman benadrukt dat alles mogelijk is met de juiste mindset, met de juiste grondhouding. “Eerlijkheid, waarheid en wijsheid gebiedt ons te stellen dat wij niet alleen redelijk goed moeten zijn in het bereiken van economische groei. Wij mogen ook niet falen in het duurzaam en eerlijk verdelen van de welvaart”.

Yvanka Ozir-Awailame