Hervorming bij de douane hard nodig
14 Jan, 02:47
foto


De afgelopen weken werden wij als samenleving geconfronteerd met een aantal interessante ontwikkelingen. Van een interessante persconferentie van de president tot aan het onderscheppen van een grote lading drugs op de haven. Als jonge Surinamer boeien deze zaken me enorm en kan ik alleen maar hopen dat dat ook zo is met andere jongeren in dit land.

De media stonden er de afgelopen weken het meest bol van de berichten rondom de douane. Vanaf een spoedvergadering, die erg serieus leek als ik naar de beelden kijk van ‘In de Branding’ tot aan een grote drugsvangst. Met argusogen kijk ik, samen met mij velen, naar de verdere afhandeling van deze zaak.
Maar wat het meest in het oog sprong waren schrijven die enkele weken terug in de media zijn verschenen, interviews met een ex-douaneambtenaar die allerlei openbaringen heeft gedaan over de douane organisatie en de werkwijze van douane ambtenaren. Ik wil niet geloven dat alle douaneambtenaren zich aan dat soort praktijken schuldig maken, maar ik kan me als jongere niet voorstellen dat zovele regeringen dit in stand hebben gehouden. Moet ik geloven dat niemand weet hoe het er allemaal aan toe gaat binnen die dienst? Het bevreemdt me wel als buitenstaander.

En dan lees ik een heel relaas op Starnieuws over de douanebond en de dienst zelf. Ik stel mij de vraag hoe een organisatie die het vertrouwen dient te genieten van de maatschappij, zich kan scharen achter een bond geleid door iemand die veroordeeld is voor het overtreden van de Wet Verdovende Middelen. Volgens de gov. website kunt u zelf de missie en visie van deze dienst nalezen en het eerste punt van hun visie legt de nadruk op hoge normen van integriteit en professionalisme.

Het gaat bij mij er dan niet in hoe het mogelijk is dat de bond die de vertegenwoordiging is van de ambtenaren niet eens voldoet aan dit punt. Het is, denk ik, bijzonder belangrijk om zeker aan zulke voorwaarden te voldoen wanneer ik nu ook mag lezen dat Suriname is toegetreden tot de Wereld Douane Organisatie. Het is dan al helemaal belangrijk dat we serieus genomen worden als land vooral met het oog op de jaarlijkse contributie die wij moeten betalen. Ik vraag mij af of de douaneambtenaren die in dienst zijn, bekend zijn met de missie en visie van hun eigen organisatie en als ze snappen wat die inhouden.

De minister van Financiën heeft vanaf zijn aantreden aangegeven dat de hervorming van deze dienst prioriteit geniet. Dat kon ik terugzien in de reacties die hij in de pers gaf, maar zeker ook aan de maatregelen die genomen zijn zoals het plaatsen van een nieuwe dienstleiding, het starten van diverse onderzoeken, zoals bijvoorbeeld die van het CLAD. De vraag die ik stel is waarom er dan zoveel problemen zijn met het hervormen, zoals de minister dat zelf aangeeft. Als burger lijkt het erop dat die hervorming niet gewild is door de leden van de organisatie.

Ik heb de indruk dat men niet helemaal achter het idee staat. Ik heb geen indruk van deze minister dat hij een man is die niet weet hoe hij zijn zaken moet aanpakken en dat hij zaken niet eerst goed afweegt voordat hij een besluit neemt. Ik wil daarom ook geloven dat het een weloverwogen besluit van hem is geweest om de huidige leiding daar te zetten.

De vraag die ik dan stel is wat zo erg is, dat de bond zo fel bezig is. Eerst wordt verklaard dat de leden de huidige leiding niet willen en een nieuwe leiding willen. Om vervolgens enkele weken later te lezen dat zij de oude leiding willen. Ik vraag mij af als het verantwoord is om een bond in een positie te stellen om inspraak te hebben in wie de nieuwe leiding van een organisatie of bedrijf zal zijn. Is er geen scheiding meer? Is het niet duidelijk meer voor bonden waar hun taken en bevoegdheden eindigen?

Ik hoop dat de huidige minister van Financiën, samen met zijn team aan mensen erin zal slagen daadwerkelijk een verandering te brengen bij de douane en dat wij een dienst krijgen waar wij met zijn allen trots op mogen zijn.

Ismaël Powe

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June