ASFA: Consumptiegoederen niet duurder door btw
14 Jan, 04:43
foto
Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de ASFA.


De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFa) is grote voorstander van de invoering van de belasting toegevoegde waarde (btw). In gesprekken met het ministerie van Financiën heeft de organisatie wel gesteld dat op bepaalde producten het nultarief geldt. Dat gaat zeker op voor consumptiegoederen. “Eten wordt niet duurder, dus daar hoeven mensen niet voor te vrezen”, zegt ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk.

Het zijn de luxegoederen die duurder zullen worden. Mensen die zich luxe goederen menen te kunnen veroorloven, zullen de btw wel moeten betalen, meent Bilkerdijk. “En dan zul je extra ervoor moeten werken als je dat inkomen niet hebt.” De btw valt in de sfeer van niet-directe belastingen en is niet alleen een manier voor de Staat om extra inkomsten te genereren, maar ook een middel om belastingontduiking te voorkomen.

De ASFA-voorman meent dat er nu een situatie is waarbij in de directe sfeer teveel ontduiking van belasting plaatsvindt. Ook wordt valse informatie verstrekt door belastingontduikers. “Dat is bekend. Maar ik vind dat de overheid meer aandacht moet besteden aan hoe ze het indirect kan aanpakken. En dat kan in dit geval door btw. Het mooie ervan is, dat wanneer mensen die luxe goederen willen kopen, je meer ruimte hebt om op die goederen een heffing te plaatsen. Want de btw is alleen op luxe goederen”, benadrukt Bilkerdijk.

Politiek aarzelt teveel
“In de directe sfeer zijn het juist de jongens die zwaar moeten betalen, die lijnen hebben naar politieke figuren. Dat is een belangrijk aandachtspunt. En zolang een regering, welke regering dan ook, daar geen vat op heeft, dan kunnen ze liever gaan naar een vorm van indirecte belastingen, omdat ongeacht wie een luxe auto, een luxe boot, een luxe wide screen tv wil kopen, daarop wel die btw gaat betalen. En dan is het geld binnen”, vervolgt de ASFA-voorman. Hij vindt dat politiek teveel aarzelt om de btw door te drukken, zeker omdat de kleine man de belastingdruk als gevolg hiervan niet direct zal voelen. “Absoluut niet. Maar uiteindelijk gaat iemand het wel moeten betalen.”

Budgettair is de btw erg belangrijk voor de overheid. Die moet ergens middelen vandaan hebben om al haar uitgaven te doen. Bilkerdijk neemt als voorbeeld dat er zoveel miljoen wordt gestopt in pakketten. “Dat moet toch ergens vandaag komen? En dat ergens moet niet zijn het drukken van geld. Dat is niet wat we willen hebben. We kennen de ervaringen uit de tachtiger en negentiger jaren. Want het leidt tot directe inflatie en de koers schiet omhoog. Geld verdienen uit de indirecte belastingen zoals btw is een prachtig middel voor de Staat om inkomsten te genereren. Het is overal ter wereld zo, waarom zouden we het hier niet doen?” betoogt de ASFA-voorzitter. Wel moet volgens hem extra aandacht worden besteed aan hoe de middelen worden gebruikt. Ook is er weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de btw zal worden uitgevoerd. “En daarin zit hem nou net die uitdaging”, stelt Bilkerdijk.

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June