SNTA voor verbetering beroepsonderwijs en trainingen
11 Jan, 06:37
foto
Assembleelid Rossellie Cotino tijdens de openbare commissievergadering. (Beeld: DNA)


In De Nationale Assemblee (DNA) is donderdag een aanzet gemaakt met de ontwerpwet 'Suriname National Training Authority (SNTA)', die de basis is voor het gelijknamige instituut. “Deze wet is gewenst om het beroepsonderwijs en trainingen in Suriname te verbeteren en wel zodanig dat deze beroepsopleidingen en beroepsgerichte trainingen beter kunnen aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt”, zegt Rosellie Cotino (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs.

De vraag die de commissieleden stellen is hoe de financiering van dit instituut zal plaatsvinden. “We streven naar een situatie waarbij de overheid eigenlijk niet moet subsidiëren, omdat het instituut zich moet bedruipen. Inderdaad is het een ideale situatie, geen enkele overheid houdt daarvan”, laat Raymond Sapoen (coalitie) optekenen. Hij wilt weten wie dan zal betalen voor de instandhouding van de SNTA. “Nu profiteren we van een lening. Ik kan me geen SNTA voorstellen waarbij de overheid op basis van haar verantwoordelijkheid geen financiële commitment geeft naar het instituut toe. Het is een illusie om ervan uit te gaan dat het geld zal worden opgebracht door bijvoorbeeld de vakbeweging of het bedrijfsleven. De overheid zal die financiële commitment op zich moeten nemen, de vraag is hoeveel”, stelt het lid.

“Ik constateer dat de minister nog niet goed doorheeft hoe de SNTA zijn middelen zal werven maar de minister weet wel, dat zij ze niet wilt binden aan de jaarlijkse subsidie voor de SNTA. Ik vraag me af hoe SNTA draaiende gehouden zal worden. Ik vraag me af als we de wet nu goedkeuren, als wij over vijf jaren of tien jaar nog een SNTA zullen hebben in Suriname”, is de vraag die Cotino bezighoudt. Zij drukt de regering op het hart om met zekerheid en met de vaste hand de besluiten te nemen en komen tot verbeteringen die doorgevoerd moeten worden.

“Als we het besluit nemen dat Suriname een SNTA moet hebben, moeten we weten dat we dat in stand kunnen houden en dat we niet nu de middelen uit een lening hebben om dat te doen en jaren zullen kijken hoe het zal gaan. We moeten in staat zijn om SNTA voor Suriname op te zetten, ons beroepsonderwijs en de trainingen op te zetten, zoals wij dat nastreven met deze wet. Ik wil de aandacht daarvoor vragen”, zegt de commissievoorzitter.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, drukt de leden op het hart dat de SNTA ook inkomsten heeft, dat staat volgens de bewindsvrouw vast. “We moeten inventariseren hoeveel bedrijven, hoeveel vakorganisaties zijn er en hoeveel leden zijn aangesloten en wat zou de SNTA nodig hebben om zich te kunnen bedruipen”, geeft de minister aan. Zij vraagt de werkgroep van de SNTA om dat te inventariseren zodat zij een geschat bedrag kan geven wanneer de ontwerpwet in DNA verder behandeld wordt.

“We zullen de opleidingen nu meer dan ooit moeten aanpassen en afstemmen op marktvraag. Vandaar dat de vakorganisaties, de vakbeweging erbij zitten en het bedrijfsleven. Die groepen weten welke vraag er is. We weten het al jaren dat onze opleidingen niet voldoen aan de vraag van de markt. Met als gevolg dat de jonge mensen die wel een beroepsopleiding hebben gevolgd geen werk vinden of ergens anders gaan werken waar zij niet voor opgeleid zijn. Het moet nu echt anders. We willen dat wanneer je in het beroepsonderwijs komt, dat jij kan groeien”, verduidelijkt minister Ferrier het belang van dit instituut.

Suriname heeft zich als lidland van de Caricom en lid van de CANTA (de Caribbean Association of National Training Agencies) zich eraan gecommitteerd om een National Training Autority in het leven te roepen die als instrument dient om de nationale training en certificering volgens de regels van CANTA te ontwikkelen en uit te voeren. De SNTA zal erop toezien dat de opleidingsinstituten en aangeboden trainingen die te maken hebben met het beroepsonderwijs voldoen aan bepaalde kwaliteits- en efficiëntie eisen. Opleidingsinstituten en trainingen kunnen na aanvraag in aanmerking komen voor een keurmerk, welke drie jaar geldig zal zijn. Natuurlijke personen die beroepsgerichte trainingen aanbieden kunnen na aanvraag in aanmerking komen voor een certificaat. De verstrekte keurmerken en certificaten zullen in een openbaar register worden bijgehouden.

Yvanka Ozir-Awailame

Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June