Milieu-inspecteurs mogen boetes uitschrijven
10 Jan, 04:41
foto
47 milieu-inspecteurs van het BOG zijn beëdigd als Buitengewoon Agent van Politie door procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Foto: Volksgezondheid/NII)


Milieu-inspecteurs mogen boetes uitschrijven, waarna er proces verbaal opgemaakt zal worden. 47 milieu-inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) zijn door procureur-generaal Roy Baidjnath Panday beëdigd als Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Aan de milieu-inspecteurs worden extra bevoegdheden toegekend ter handhaving van de wetgeving in het kader van Public Health en milieu-hygiëne.

Baidjnath Panday heeft de groep op het hart gedrukt het werk naar eer en geweten uit te oefenen en te handelen binnen de perken van de wet. Ook minister Antoine Elias van Volksgezondheid verwacht dat de BAVPers het werk naar behoren zullen uitvoeren, zonder aanzien des persoons, meldt het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut.

Astracia Warner, onderdirecteur van het BOG, laat optekenen dat de laatste groep BAVPers intussen is gepensioneerd. Zij laat optekenen dat het snelrechtsysteem over de tabakswet dit jaar uitgevoerd zal worden. Hiervoor zullen de BAVPers en afgevaardigden van onder anderen de douane, de politie, de Economische Controle Dienst en de Dienst Arbeidsinspectie, worden getraind.

Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June